K&B verplaatst zich in de positie van het bedrijf en kijkt er vervolgens naar door de bril van de vergunningverlener. Het resultaat is een lees- en werkbare vergunningaanvraag”

“Voorschriften van de overheid in de vorm van wetten zijn uitgebreid en soms complex. Aanvragen voor vergunningen, die raakvlakken hebben met die wetten vergen dan ook een uitgebreide beantwoording die op haar beurt eveneens complex kan zijn. Om een aanvraag op een juiste manier in te dienen, moet je de taal spreken van de vergunningverlener. Kuiper&Burger spreekt die taal”, aldus Theo Stahl, milieu-coördinator binnen Ertsoverslagbedrijf Europoort (EECV).

Kennis

Zonder de realiteit geweld aan te doen, wil EECV er zeker van zijn dat zij de vergunningverlener tegemoetkomt in hetgeen wettelijk vereist is. En wel zodanig dat de uiteindelijke beschikking zorgt voor een werkbare situatie voor alle betrokkenen. Stahl: “Dat vereist dat je op de hoogte moet zijn van wat de overheid verlangt. Niet alleen naar de letter van de wet, maar ook naar de geest van de wet. Je moet dus over voldoende kennis beschikken om een vergunningaanvraag tot een goed einde te brengen. Kuiper&Burger verplaatst zich in de positie van het bedrijf en kijkt er vervolgens naar door de bril van de vergunningverlener. Het resultaat is een lees- en werkbare opstelling van de vergunningaanvraag.”

Milieuplan

EECV is al dertig jaar een toonaangevend overslagbedrijf in de Rotterdamse haven. De economische groei, een toenemende vraag naar staal en schaalvergroting van met name enkele grote Duitse staalindustriën heeft in 1967 geresulteerd in de oprichting van een grootschalig overslagbedrijf in het nieuw ontwikkelde havengebied Europoort. Op 1 december 1970 werd het nieuwe overslagbedrijf officieel in gebruik genomen. Ertsoverslag Europoort CV (EECV) was een feit. De kernactiviteiten van EECV bestaan uit op- en overslag, weging en bemonstering van droge bulkgoederen. EECV is voor de Duitse staalindustrie de belangrijkste toeleverancier van ijzerertsen. Dit jaar rekent EECV op een aanvoer van 25,3 miljoen ton. In de afgelopen dertig jaar is er, onder meer door strengere milieunormen, het nodige veranderd. Voor EECV reden om in 1998 in samenwerking met verschillende overheidsinstanties een eigen milieuplan op te zetten. Stahl: “We hebben toen aan Kuiper&Burger gevraagd ons te begeleiden bij de vergunningaanvraag voor uitbreiding van het opslagterrein. Dat verliep tot volle tevredenheid en resulteerde in de definitieve vergunningverlening. Voor EECV reden om ook voor de WVO revisie-aanvraag en een aanvraag voor een uitbreiding van onze activiteiten met boord-boordoverslag, wederom een beroep te doen op de experts van Kuiper&Burger. Begin 2001 moeten deze aanvragen zijn omgezet in een vergunning. Met de opstelling van een BLP moet het milieuplaatje uiteindelijk worden gecompleteerd.” Naast adviseur treedt Kuiper&Burger voor EECV ook op als belangenbehartiger. “Op dit moment zijn er besprekingen gaande om te bezien of EECV ook een rol kan spelen in de overslag van kolen. Begin volgend jaar valt hierover de beslissing. “Mocht die beslissing in ons voordeel uitpakken dan zal Kuiper&Burger zeker tot gegadigden behoren om ons te voorzien van een nauwsluitende offerte”, aldus Stahl.