GP Groot, in 1917 gestart als familiebedrijf in afvalverwerking, is gevestigd aan het Noord-Hollands kanaal in de nog landelijke Boekelermeerpolder van Alkmaar. Van het 40 hectare grote terrein, is momenteel 20 hectare in gebruik als stortplaats. De rest wordt benut als bewerkingsterrein t.b.v. recycling en kantoorlocatie. Kuiper & Burger is voor GP Groot huisadviseur inzake vergunningen en strategische vraagstukken op milieugebied.

500.000 ton afval

“Naast de afdelingen Aanneming en Brandstoffen is bij GP Groot de sector Afvalverwerking de meest zichtbare activiteit. De specialisaties Containerservice en Recycling zijn beide activiteiten van Afvalverwerking en met zo’n 65 wagens wordt voornamelijk in het gebied boven het Noordzeekanaal afval ingezameld. Jaarlijks passeert circa 500.000 ton afval de weegbrug. Hieronder zijn bouw- en sloopafval, grof huishoudelijk afval, bedrijfsafval en diverse monostromen. Het afval wordt grotendeels gerecycled. Er vinden bewerkingen plaats met installaties ten behoeve van puin breken, houtbewerking en compostering. Uiteindelijk wordt circa 50.000 ton op de eigen locatie gestort. In samenwerking met Boskalis bewerkt GP Groot zandachtige materialen en in samenwerking met Howitec bollennetten.”

Recycling oude stort

Aan het woord is de Drs. Ing. R.B. Leeftink, directeur van Containerservice BV en Recycling BV. “Deze stortplaats was eigenlijk zo’n 12 jaar geleden al vol. We hadden toen een storthoogte van 5 meter. Ondanks dat we hier 2 meter onder N.A.P. zitten was de stort in dit vlakke polderland al gauw zichtbaar. Hierdoor kon de vergunning slechts worden verruimd naar een toegestane storthoogte van 14 meter. Toen in 1988 de stortplaats vol was zijn we begonnen hem af te graven en conform de milieueisen te voorzien van een adequate bodemafdichting. Bovendien is toen een begin gemaakt met het op eigen terrein recyclen van de oude stort. Tweederde van die oude stort wordt verwerkt tot granulaat. Afhankelijk van de hardheid en korrelgrootte wordt dit granulaat toegepast als verhardingsmateriaal in de wegenbouw of het wordt verwerkt in beton. Eenderde gaat terug naar de stortplaats. Door de combinatie van nieuwe storthoogte en recycling realiseerden we een belangrijke capaciteitstoename. Door de vanuit Alkmaar oprukkende bebouwing met hogere bouwhoogtes zal de komende jaren de zichtbaarheid van de stort drastisch worden verminderd. De omgeving wordt nu immers bedrijventerrein. In de nieuwe vergunning willen we nu de storthoogte met enkele meters vergroten om ook het laatste deel van de oude stortplaats hierin te kunnen verwerken.”

Overleg met Provincie

Maar de ontwikkelingen gaan door. Momenteel is GP Groot in samenwerking met Kuiper & Burger bezig met de voorbereidingen van een totale herinrichting van het terrein. De heer Leeftink: “Bij dit project adviseert Kuiper & Burger het management, ze maken het activiteitenoverzicht, verzorgen de stukken ten behoeve van de provincie en nemen deel aan de besprekingen met de provincie. Daarnaast detacheert Kuiper & Burger hier circa één dag per week een medewerkster voor alle publieksrechtelijke milieutaken. Deze zorgt bijvoorbeeld voor actualisering van alle milieuvergunningen. Al met al hebben we veelvuldig contact met de directie en medewerkers van Kuiper en Burger, en dus hebben we een aardige indruk van dit bureau. De mensen van Kuiper & Burger zijn deskundig, pragmatisch, to the point en ze functioneren goed tussen onze eigen medewerkers.”