Kuiper & Burger interesseert studenten voor adviespraktijk

 Toen docent Chemische Technologie Jorn van Putten voor zijn studenten van de Hogeschool Rotterdam het nieuwe vak Procesveiligheid ging opzetten, wilde hij er in ieder geval voor zorgen dat het vak aansluit op de praktijk bij bedrijven. Hij vroeg Kuiper & Burger een college te komen geven over de incidentenanalyse. “Onze studenten moeten niet alleen sommen maken, maar ook gevoel krijgen bij de praktijk.”

Drie jaar geleden maakte Van Putten de overstap van de chemische industrie, waar hij werkte als procestechnoloog, naar de Hogeschool Rotterdam. Eén van zijn missies werd het betrekken van het bedrijfsleven, de praktijk, bij de hogeschool. “We moeten naar een Silicon Valley-achtig systeem, waar onderwijs en industrie veel meer samengesmolten zijn”, zei hij ooit in een interview met de VNCI, de branchevereniging van de chemische industrie in Nederland. Toen hij het nieuwe vak Procesveiligheid ging opzetten voor tweedejaars studenten Chemische Technologie wilde hij dan ook graag mensen uit de praktijk over hun vak laten vertellen. Via zijn netwerk kwam hij uit bij Marco van de Pavoordt en Bozena Aeijelts Averink van Kuiper & Burger. Zij gaven de afgelopen twee jaar een gastcollege over de incidentenanalyse aan de studenten. Van de Pavoordt sprak daarnaast op een terugkomdag voor stagiairs over ‘de rol van de procestechnoloog’.

Adviespraktijk

“Veel van mijn studenten denken dat ze na hun studie in de chemische industrie terechtkomen, bij bedrijven als Shell of ExxonMobil”, zegt Van Putten. “Aan een advies- en ingenieursbureau als Kuiper & Burger denken ze niet zo snel. Ze hebben simpelweg geen beeld van wat een dergelijk bureau doet. De verhalen uit de praktijk van Marco en Bozena spreken de studenten echter erg aan. In de eerste twee jaar van hun studie maken ze veel sommen, maar dat is niet hoe hun werk er straks uitziet. In het college over de incidentenanalyse hebben tweedejaarsstudenten een veel beter beeld gekregen van hoe hun toekomstig werk er dan wél uit kan zien. Van de studenten kregen we terug dat ze het college erg relevant vonden. Het is goed voor studenten om over concrete cases te praten. Verder denk ik dat het überhaupt goed is om studenten kennis te laten maken met ‘frisse gezichten’. Wat ik als docent zeg, heeft in de ogen van een student soms toch minder urgentie.”

Rol van de procestechnoloog

Een deel van de studenten Chemische Technologie gaat na de studie aan het werk als procestechnoloog. Op een terugkomdag voor stagiairs gaf Van de Pavoordt ook een gastcollege waarin hij inging op wat de belangrijkste competenties van een procestechnoloog zijn en wat er van een procestechnoloog wordt verwacht. “Met een flip-over gaf Marco zo’n zestig studenten een concreet beeld van wat hun rol kan worden in een bedrijf en waar ze terecht kunnen komen”, zegt Van Putten. “Zo’n verhaal geeft studenten een concreet perspectief.”

Stage

Studenten Chemische Technologie lopen in hun derde jaar stage bij een bedrijf. Volgens Van Putten denken veel van de studenten dan in eerste instantie aan een stage bij een bedrijf uit de chemische industrie. “Doordat Kuiper & Burger bij ons aan de hogeschool colleges geeft, zie ik het echter wel gebeuren dat studenten ook interesse krijgen in een stageplek bij een adviesbureau”, zegt de docent. “Het zou mooi zijn als we in de toekomst een student bij Kuiper & Burger kunnen plaatsen. Wat mij betreft blijven we in ieder geval doorgaan met het samen organiseren van colleges.”