“Een externe projectleider voor vergunningen behoedt ons voor onnodige vertraging bij de veelvoud aan werkzaamheden waar we voor staan. Zonder de inzet van Kuiper & Burger was het voor ons moeilijker om op schema te blijven.”

HVC wil op een milieuvriendelijke en innoverende wijze werken. Dit streven heeft het afvalbeheerbedrijf uit Alkmaar enige tijd geleden gekoppeld aan het feit dat een belangrijk deel van haar afvalaanbod bestaat uit hout (biomassa). Zodoende is het plan opgevat een bio-energiecentrale te bouwen. Een arbeidsintensief traject volgde waarin Jan van Raaij, hoofd juridische zaken en directiesecretariaat, een centrale rol speelde. Omwille van het tempo riep hij op een gegeven moment de hulp in van Kuiper & Burger.

Haalbaar

Het oprichten van een bio-energiecentrale is geen sinecure, zo vertelt Jan van Raaij, die zich al ruim een jaar bezighoudt met de voorbereidingen. Hij vertelt wat daar allemaal bij kwam kijken: “We hebben onderzocht of een dergelijke installatie past bij onze activiteiten, of de exploitatie haalbaar is, of er een locatie voorhanden is en hoe het vergunningentraject eruit ziet. Na deze haalbaarheidsstudie en een positief besluit van alle aandeelhouders is HVC gestart met de voorbereidingen voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Tevens is een milieueffectrapport (MER) opgesteld.”

MER geeft inzicht

Het opstellen van het MER is door HVC in handen gelegd van een extern bureau. Van Raaij: “Dat heeft alle technische informatie die door ons al was verzameld bij elkaar gebracht, zoals over het type installatie en over technische uitvoeringsalternatieven. Vervolgens zijn de voorgenomen variant en de meest milieuvriendelijke variant helder beschreven.” Het opstellen van het MER heeft geleid tot bijstelling van de plannen in die zin dat bij de indiening van de vergunningaanvraag wordt uitgegaan van de bouw van de meest milieuvriendelijke variant. Van Raaij zegt over dit MER-traject: “Een MER opstellen is een intensief en complex traject. Voldoende voortgang is daarbij erg belangrijk omdat het interfereert met het vergunningentraject.”

Aanjager

Zowel het MER-traject als de aanvraag voor de milieuvergunning betekende veel werk voor HVC. Hoewel het inhoudelijke werk was uitbesteed vergde de coördinatie ook veel tijd. Om daarin te voorzien benaderde Van Raaij Kuiper & Burger. “Er spelen bij HVC diverse projecten die veel aandacht vragen. En daarbij is dit project in een strak tijdpad gezet. De zekerheid dat we voldoende aandacht aan de voortgang kunnen besteden zodat we binnen onze planning blijven werd het best gegarandeerd door het inzetten van een coördinator van buiten. Bovendien is er dan meer kennis voorhanden en kan er sneller gereageerd worden. Kuiper & Burger had de rol van aanjager, zodat er geen vertraging zou optreden.”

Vertrouwen

Kuiper & Burger voerde overleg met het bureau dat verantwoordelijk was voor het opstellen van het MER en de aanvraag van een milieuvergunning. Van Raaij: “Formeel is er sprake van gedelegeerd opdrachtgeverschap en in praktijk gaat het hierbij om vertrouwen.” Dit vertrouwen had al een basis in eerdere ervaringen die Van Raaij met Kuiper & Burger had, zo vertelt hij. “We hebben al eerder samengewerkt en zijn goed op elkaar ingespeeld.” Kuiper & Burger was bovendien al bekend met HVC, door de eerdere opdrachten die zij uitgevoerd had.

Tijdpad gehaald

Jan van Raaij is blij met de samenwerking. Eind mei verwacht het bedrijf de milieuvergunning te krijgen en voordien zal het MER zijn afgerond. Daarmee wordt het strakke tijdpad ook gehaald. En dat lukt mede dankzij Kuiper & Burger, stelt Van Raaij. “Een externe projectleider voor vergunningen behoedt ons voor onnodige vertraging bij de veelvoud aan werkzaamheden waar we voor staan. Zonder de inzet van Kuiper & Burger was het voor ons moeilijker om op schema te blijven.”