“Al wordt de vijfde landingsbaan niet langer dan 3800 meter plus nog eens 4000 meter extra rijbaan, het project doet qua bestuurlijke complexiteit niet onder voor een HSL- of Betuwelijn. Het is een project met rond de 400 vergunningsplichtige activiteiten. Bij eerste beoordeling een onontwarbare knoop. Want de vergunningen hebben stuk voor stuk een beroepsmogelijkheid en hangen onderling bijna allemaal op een ingewikkelde manier met elkaar samen.
Binnen de projectgroep heeft Kuiper & Burger van begin af aan helderheid in dit mega-vergunningentraject gebracht: alle aanvragen worden door hen voorbereid en afgehandeld. Na ongeveer twee jaar werken kunnen we concluderen dat deze aanpak uitstekend werkt!” Aldus Eric Linschoten, Projectmanager vijfde baan van de Luchthaven Schiphol.

Onderdeel projectteam

“Binnen het projectteam is een speciale coördinator vergunningen aangesteld die alle aanvragen voorbereidt, indient en monitort. Die coördinator is bij dit project een specialist van Kuiper & Burger die zich 3 dagen per week voor de volle 100% met deze zaken bezighoudt. Deze coördinator vergunningen is lid van het projectteam en betrokken bij alle relevante overlegsituaties. Twee jaar geleden begon Petra Nijmeijer met dit werk. Sinds enige maanden heeft Jeanine Mocking de fakkel, in verband met de zwangerschap van Petra, met succes overgenomen. Beiden hebben enorm veel tijd gestoken in, en aandacht geschonken aan het opbouwen van goede relaties met de vergunningverlenende instanties. En dat rendeert. Daarbij werken ze altijd nauw samen met de diverse projectleiders die de benodigde technische informatie aanleveren en de accounthouders van Schiphol die al jaren investeren in goede contacten met de vergunningverleners. Als onafhankelijk specialist die minstens zo veel weet als de vergunningverlener zelf, blijken Petra en Jeanine gewaardeerde overlegpartners waarmee men graag zaken doet.
Daarnaast zijn ze beiden niet alleen qua vergunningen van alle markten thuis, ook in technisch opzicht hebben ze een uitstekend inzicht. Een belangrijk pluspunt.”

Clustering aanvragen

“Voor de beheersbaarheid van de vergunningaanvragen zijn deze door Kuiper & Burger geclusterd in 10 logische groepen. De eerste zes clusters zijn inmiddels in behandeling. Voor ieder van deze clusters geldt een maximale doorlooptijd van 44 weken dankzij speciale vijfde baanwetgeving. Als nadeel heeft dit dat ook de kleine aanvragen, zoals een uitrijvergunning, met de desbetreffende cluster moet worden meegenomen en eenzelfde doorlooptijd krijgt. Dit vraagt dat er heel ver vooruit gedacht moet worden. Dat blijkt tot nu toe goed te lukken. In 2003 moet de baan operationeel zijn, maar politieke traagheid heeft ons op dit moment al op een half jaar achterstand gezet. Daarbij moet de grondverwerving van het terrein worden geregeld, moeten verschillende bestemmingsplannen worden aangepast, technische voorbereidingen worden afgerond (zoals de proeven met een nieuwe consolidatiemethode voor de drassige ondergrond) en zal er Europese aanbesteding moeten plaatsvinden. In dit complexe web van factoren kun je niet zonder specialisten als bijvoorbeeld Kuiper & Burger. Nadat alle vergunningaanvragen de deur uit zijn, zal Kuiper & Burger actief blijven voor de monitoring van de aanvragen en het opstellen van aanvullende aanvragen.”