Je merkt dat met de validering door Kuiper & Burger onze aanvragen meer cachet hebben gekregen

Van der Ende merkt in zijn contacten met de provincie de meerwaarde van de rol die het advies- en ingenieursbureau vervult. “Je merkt dat met de validering door Kuiper & Burger onze aanvragen meer cachet hebben gekregen.”

OVET is groot in opslag en overslag. Het bedrijf heeft terminals in Terneuzen en Vlissingen en is voortdurend in de weer met het herzien of optimaliseren van milieuvergunningen. Martin van der Ende is als KAM-manager verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. Een klus waarbij Kuiper & Burger bijstand verleent.

Zeer specialistisch werk

De vergunningen regelen en op orde houden voor een bedrijf als OVET omschrijft Van der Ende als ‘zeer specialistisch werk.’ En het is ook werk dat nooit stopt. “We zijn voortdurend bezig met vergunningen. Of het gaat om revisie van een verouderde vergunning of er is sprake van een nieuwe activiteit, zoals recentelijk de opslag van biomassa. Die moet in een gesloten loods komen en daar moesten we een milieuvergunning voor regelen. Maar daarvoor gelden strenge normen die je dwingen veel voorzorgsmaatregelen te nemen. Een miljoenenproject, kortom.”

OVET groot in bulkgoed

OVET is een bedrijf dat opereert in de bulkgoedsector. Van der Ende vertelt over het bedrijf: “We doen op- en overslag van zwartgoed, dat is steenkool, (pet)cokes, antraciet. En sinds kort ook biomassa. Jaarlijks verwerken we 7,5 miljoen ton zwartgoed. In Terneuzen hebben we een terrein van 16 hectare en in Vlissingen van 27 hectare. Uniek is dat we werken met drijfkranen. Daarmee zijn we de enige in Nederland. Die kranen worden heen en weer gesleept tussen Terneuzen en Vlissingen. We maken schepen ook lichter die door de sluis moeten. Daarbij gaat het voornamelijk om ijzererts.” Alhoewel het opslaan en overslaan de belangrijkste activiteiten zijn verzorgt OVET ook behandeling van het materiaal voordat het verder getransporteerd wordt. Van der Ende: “We zeven, breken, ontijzeren, stoppen het in zakken of drogen.”

Validering

Vanwege de omvang en vereiste specialisatie heeft OVET ervoor gekozen het werk aan de vergunningen in eigen huis te houden. Niettemin is er sprake van een nauwe samenwerking met Kuiper & Burger. “We hadden behoefte aan validering van ons werk. En daarvoor hebben we de samenwerking met Kuiper & Burger gezocht.” De rol die Kuiper & Burger gevraagd is te vervullen is die van ‘over de schouder meekijken’. Van der Ende: “Alles wat wij produceren in het kader van de vergunningaanvraag sturen we eerst naar Kuiper & Burger voor een toetsing. Een aanvraag of een kaart gaat hier de deur uit met twee stempels, die van ons en die van Kuiper & Burger.” Van der Ende merkt in zijn contacten met de provincie de meerwaarde van de rol die het advies- en ingenieursbureau vervult. “Je merkt dat met de validering door Kuiper & Burger onze aanvragen meer cachet hebben gekregen.”

Assistentie

Naast meekijken assisteert Kuiper & Burger ook bij alle benodigde onderzoeken en rapportages die OVET moet doen en leveren in het kader van vergunningtrajecten. Van der Ende: “Zo hebben we recent een bedrijfsenergiebesparingsplan gemaakt voor onze Vlissingse locatie als onderdeel van de revisie milieuvergunning Wet milieubeheer.” Ook assisteert het adviesbureau bij de interne auditing op naleving van de eisen uit de ISO14001. Minimaal één keer per jaar wordt intern een controle door het bedrijf gedaan en wordt aan de hand van de vergunningsvoorschriften nagegaan of we de regels goed naleven. Een derde punt waar assistentie wordt gegeven is die bij de beoordeling van nieuwe regelgeving. Van der Ende: “Van de nieuwe Europese milieuwetgeving in het kader van de IPPC-Richtlijn had ik een beoordeling gemaakt en in een diagram gezet. Mijn conclusie was dat er voor ons geen veranderingen zouden zijn. Dat heb ik Kuiper & Burger laten verifiëren.”

Gewicht

Van der Ende signaleert dat door de samenwerking bij Kuiper & Burger gaandeweg ook meer expertise is opgebouwd over zijn sector. “Dat is goed voor ons maar helpt ook bij de aanvragen. De stempel van Kuiper & Burger krijgt meer gewicht en dat werkt in het voordeel voor onze aanvraag.” Als het aan Van der Ende ligt wordt de samenwerking voortgezet. “Het scheelt ons een hoop lezen, boeken uitpluizen en zoekwerk”, zo stelt hij tevreden vast.