Als Kuiper & Burger zijn mensen naar een opdrachtgever stuurt, kan het bedrijf bogen op de verschillende vaardigheden van zijn medewerkers. Zo is ook Jon Dekker van de provincie Noord-Holland zeer te spreken over de wijze waarop men weet te switchen tussen de verschillende onderwerpen die op zijn afdeling spelen.  Jon Dekker, kwaliteitscoördinator bij de Directie SHV (Subsidies, Handhaving Vergunningen) van de provincie Noord-Holland, werkt al geruime tijd samen met Taco Kuiper van Kuiper & Burger. De afdeling waar Dekker werkt, verleent ondermeer vergunningen op milieugebied en houdt zich bezig met de handhaving van milieuwetgeving. “We hebben voorheen intensief met elkaar samengewerkt op het gebied van ISO-certificeringen. Het ging er dan vooral om de provincie klaar te stomen voor ISO 9001-2000. Dat project is een groot succes gebleken, onder meer door de samenwerking met Kuiper & Burger.”

Naslagwerk

Vandaar dat de keuze voor een nieuw project bijna vanzelf op dit bureau is gevallen. “We hebben wel meerdere partijen uitgenodigd om mee te praten, maar toen we hoorden dat Kuiper & Burger snel mensen kon leveren, zijn we daar meteen op ingesprongen. We weten dat we dan kwaliteit in huis nemen”, licht Dekker zijn keuze toe. Het project waar het bureau zich bij de provincie mee bezig hield, bestond eruit procesbeschrijvingen te maken voor de vergunningverleningstak. “Je hebt bijvoorbeeld te maken met onderwerpen als grondwater, wegen en vaarwegen. Het werkt dan als volgt: Eerst komt een aanvraag binnen, dan wordt een ontwerpbeschikking voorgelegd aan verschillende belanghebbenden die elk inspraak kunnen leveren. In de laatste fase wordt er een definitieve beschikking van gemaakt. Kuiper & Burger heeft een soort procesbeschrijving gemaakt van dat hele traject. Daar staat in wat je allemaal nodig hebt, beheersmaatregelen zoals checklists en procedureformulieren, plus eventuele risico’s die je loopt. De vergunningverlener weet dan precies wat hij in welke fase moet doen. Het is dus te gebruiken als een soort naslagwerk.”

Switchen

Dekker is tevreden met het werk dat Kuiper & Burger heeft verricht. “Erg tevreden zelfs. Ze leverden snel en goed werk, en stuurden bovendien iemand die niet bang was zelf initiatief te nemen, met een hands-on mentaliteit. Ze ging al meteen aan de slag met taakverdelingen. Verder scheelde het veel tijd dat de dame in kwestie (Willemijn Noordoven) het systeem waarmee wij werken zeer snel onder de knie had. Dat is wel eens anders.” Eén van de belangrijkste voordelen vond Dekker dat Kuiper & Burger snel kon schakelen tussen de verschillende onderwerpen die speelden op de afdeling. “Wegen zijn weer iets totaal anders dan grondwater. Er werd snel en goed geswitcht tussen de onderwerpen en de kennis erover was bovendien ook aanwezig. Dat scheelt je veel tijd.”

ISO-werkgroep

Kuiper & Burger deed ten tijde van de samenstelling van de procesbeschrijving, eveneens een duit in het zakje van de ISO-werkgroep die op dat moment actief was. “Daar zaten ze ook in. Ze leverden een grote bijdrage aan allerlei actielijsten en checklists, waardoor het bij ons duidelijker werd wat er nog op de afdeling gedaan moest worden. Op die manier hebben we ons een hoop dubbel werk bespaard”, zegt Dekker.