In de Vulcaanhaven aan de noordkant van de Nieuwe Maas wordt op de terminal van Rotterdam Bulk Terminal (R.B.T.) B.V. dagelijks divers stuk- en bulkgoed op- en overgeslagen. Toen de oude omgevingsvergunning toe was aan een revisie, besloot directeur Carola Broers-Keuning dat dit ook hét moment was om nieuwe activiteiten onder de vergunning te brengen.

De RBT-terminal is met een recht een multi-purpose bulk terminal. De lay-out van de terminal, in combinatie met het type brugkraan, maakt het technisch mogelijk om een grote verscheidenheid aan bulkproducten te behandelen. De focus ligt op het behandelen en opslaan van bulkproducten, met name kolen, droge mineralen, agri- en biomassa. Wat er op de terminal kan worden behandeld, hangt echter ook samen met wat vergund is in de omgevingsvergunning.

De terminal opereert al jaren onder een vergunning die stamt uit 1994, nog uit de tijd van de vorige eigenaar van de terminal. “De DCMR wees ons er op dat die situatie niet langer voort kon duren”, vertelt managing director van de RBT Carola Broers-Keuning. “De vergunning moest gereviseerd worden. Op dat moment hebben we besloten dat als we toch aan die klus gingen beginnen, we ook nieuwe activiteiten onder de vergunning wilden brengen. Voor een kantoor met vier fte, is dat onbegonnen werk. Het ontbreekt hier aan specialistische kennis. Daarom schakelden we Kuiper en Burger in.”

Prettige samenwerking

Concreet vroeg Broers-Keuning Kuiper en Burger RBT te begeleiden in het complete vergunningstraject. “Wij hebben aangegeven welke producten we in de toekomst eventueel voor klanten zouden willen behandelen, om hoeveel ton dat zou gaan en hoeveel schepen we denken te ontvangen op de terminal.

Ook deelden we allerlei informatie, zoals het water- en energiegebruik. Maar verder hebben ze ons volledig ontzorgd”, vertelt Broers-Keuning. “Daarbij was het prettig dat Kuiper en Burger beschikt over een goed netwerk. Zij weten wie er bodemonderzoek kan verrichten, of een geluidsonderzoek. Doordat ze met bij hen goed bekende partijen werken, loopt de communicatie soepel. ”Broers-Keuning heeft zelf ook goede ervaringen met de manier waarop de communicatie tussen RBT en Kuiper en Burger verliep. “Mijn baan is druk en ik ben niet altijd even goed bereikbaar”, bekent ze. “Daarom loopt veel communicatie over de mail. Kuiper en Burger past zich daarin goed aan.”

Advies

Inhoudelijk is Broers-Keuning vooral tevreden over de manier waarop Kuiper en Burger met haar bedrijf meedacht. “Wij hadden op basis van onze kennis over de markt en de richting waarin die zich ontwikkelt goed in ons hoofd welke nieuwe activiteiten we onder de vergunning wilden brengen”, vertelt ze.
“Maar bij Kuiper en Burger kunnen ze inschatten wat bepaalde activiteiten onder vergunning brengen concreet zou betekenen voor het vergunningstraject.
Ze kunnen je dan adviseren hoe dit aan te pakken.” Ook is ze te spreken over de manier waarop het advies en ingenieursbureau structureel de eigen diensten met de klant evalueert. “Kuiper en Burger doet voor ons meer dan alleen de begeleiding bij de aanvraag van een nieuwe vergunning. Ze volgen voor ons bijvoorbeeld ook milieu aanvragen in de omgeving en houden relevante wetswijzigingen voor ons bij. Onlangs hebben we met hen de samenwerking geëvalueerd. Dat heb ik als prettig ervaren. ”Tijdens het vergunningstraject stuurde Kuiper en Burger namens RBT al verschillende conceptaanvragen naar de DMCR voor feedback. Nu de definitieve aanvraag de deur uit is, is het de vraag of dit ook betekent dat snel groen licht wordt gegeven door het bevoegd gezag. “Wanneer we daadwerkelijk kunnen beginnen met nieuwe op- en overslagactiviteiten is dus nog even afwachten”, aldus de directeur.