Op 13 september 2007 vond op luchthaven Schiphol het jaarlijkse Safety Event van het Veiligheidsplatform Schiphol (VpS) plaats. In het VpS werken alle partijen en bedrijven die te maken hebben met het luchtvaartproces op Schiphol met elkaar samen met als doel de veiligheid op Schiphol te garanderen en continu verder te verbeteren. Dit wordt gedaan aan de hand van de verschillende veiligheidsmanagementsystemen van de deelnemende organisaties. Het VpS onderzoekt de raakvlakken tussen deze systemen en spoort op deze wijze eventuele zwakke schakels op het gebied van veiligheid in de keten van het luchtvaartproces op. Door het VpS worden o.a. incidenten onderzocht en gezamenlijk besproken, worden trainingen georganiseerd en wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld voor de activiteiten die in het komende jaar zullen plaatsvinden. Het organiseren van een jaarlijks Safety Event maakt deel uit van deze activiteiten.

Een van de deelnemende bedrijven in het VpS is Aircraft Fuel Supply BV (AFS), dat de kerosine levert aan het luchtvaartverkeer op Schiphol via de tankdiensten die feitelijk de vliegtuigen tanken. AFS is de eigenaar van de vaste brandstofinfrastructuur (opslagtanks, tankautolaadplaatsen en ondergrondse brandstofleidingen). Kuiper & Burger Milieumanagement BV is al enkele jaren adviseur van AFS op het gebied van milieu en veiligheid. In dit kader heeft AFS Kuiper & Burger verzocht namens haar een stand te bemannen op het Safety Event, waar AFS haar activiteiten op het gebied van veiligheid in het afgelopen jaar zou presenteren. Deze activiteiten betreffen een aantal veiligheidsstudies en werkzaamheden op het gebied van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999:

  • Tripod® Beta studie naar een tweetal hydrantincidenten,
  • Tripod® Beta studie naar een incident met een damwand,
  • Gap analysis en een Faulttree analysis van een incident met een hydrantputdeksel,
  • Bow Tie analysis van de situatie op het tankautolaadperron,
  • Opstellen van een veiligheidsrapport i.h.k.v. de Wm en de BRZO’99,
  • Uitvoeren van interne veiligheidsaudits en interne verbetering aan de hand van de resultaten,
  • Actualiseren van het Veiligheidsbeheerssysteem (BRZO’99, interne procedures, beheersing veiligheidsaspecten en formuleren veiligheidsbeleid en doelstellingen).

Kuiper & Burger heeft AFS ondersteund bij het uitvoeren van de bovengenoemde werkzaamheden op het gebied van veiligheid, in het geval van de Tripod® Beta studies in nauwe samenwerking met TNO Safety Solutions BV (TNO SSC BV). Tijdens het VpS Safety Event heeft Kuiper & Burger namens AFS deze werkzaamheden aan de deelnemende partijen gepresenteerd. Wanneer u meer wilt weten over de dienstverlening die Kuiper & Burger u kan bieden op het gebied van veiligheid en incidentenanalyses, dan kunt u contact opnemen met dhr. ir. M.H. van de Pavoordt via telefoonnummer 085 044 2600.