“Ze zijn zeer professioneel. Een uitgebreide uitleg en constant over hun schouders meekijken is niet nodig. Ze weten wat ze doen, en dat maakt het voor ons gemakkelijker om met andere zaken bezig te zijn”.

De bestaande Wm- en WVO-vergunningen stonden op het punt te verlopen. Snelheid was derhalve geboden voor recycler Sita om te zorgen voor een nieuwe aanvraag. “Dat is een van de redenen geweest dat we bij Kuiper & Burger zijn uitgekomen”, zegt Jan Eijkemans. Jan Eijkemans is districts- /BU KMV-manager, bij Sita Recycling Services. Op het moment dat hij de vergunningaanvragen wilde verzorgen van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren liet zijn agenda het niet toe dat op korte termijn te doen. “We hadden toen snel een derde partij nodig die deze werkzaamheden kon verzorgen. Normaal gesproken doen we dat soort dingen namelijk via onze eigen afdeling. Die had echter te kampen met drukte. Ik ben toen te rade gegaan binnen het bedrijf en hoorde al snel de naam Kuiper & Burger vallen, waar eerder projecten mee waren gedaan. De zaak was toen snel beklonken.”

Vinger aan de pols

Sita Recycling Services houdt zich bezig met inzameling en verwerking van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval. “We zijn mede-marktleider op dat gebied. Bij gevaarlijk afval kun je denken aan chemicaliën, bij niet-gevaarlijk afval aan papier, kunststof en karton. Sita verzamelt dat, slaat het op en verwerkt het. Dat gebeurt soms door export naar het buitenland”, legt Eijkemans de activiteiten van het bedrijf uit. In opdracht van de gemeente Gemert-Bakel exploiteert Sita onder andere de milieustraat aldaar. “En daarvoor was een nieuwe aanvraag Wet milieubeheer en Wet verontreiniging oppervlaktewateren nodig. We hebben eerst gekeken naar wat we precies wilden uitbesteden en wie daarvoor in aanmerking kwam. Kuiper & Burger werd al snel als goede mogelijkheid genoemd, niet alleen vanwege de goede samenwerking in het verleden maar ook vanwege de snelheid en professionaliteit waar ze bij mijn collega’s om bekend staan.” Beide eigenschappen waren in dit geval noodzakelijk, want het aanvragen van vergunningen gaat niet altijd goed. “Het is vaak afhankelijk van de grillen van degene bij wie de aanvraag op het bureau belandt. Maar Kristel Stassen heeft prima werk geleverd. De aanvraag was correct opgesteld en voorzien van voldoende bijlagen. Als dat niet zo is, wordt zo’n aanvraag een extra tijdrovende gebeurtenis.” Stassen zorgde voor Sita dus voor een tijdige afhandeling en ze deed dat op een nette manier. “Ook in perioden dat het wat stiller was rond de aanvraag zocht zij altijd actief contact met de provincie, of met ons, om te vragen hoe de zaken ervoor stonden. Ze hield goed de vinger aan de pols”, blikt Eijkemans terug. Het resultaat is dat de definitieve beschikking er nu is gekomen.

Professioneel

Het goede aan de samenwerking met het ingenieursbureau vond Eijkemans dat de medewerkers weten waar ze over praten. “Ze zijn zeer professioneel. Een uitgebreide uitleg en constant over hun schouders meekijken is niet nodig. Ze weten wat ze doen, en dat maakt het voor ons gemakkelijker om met andere zaken bezig te zijn.” Eijkemans is dus een tevreden man. “Zeker. Ik heb dan ook onlangs een aanvraag van een andere gemeente naar Kuiper & Burger doorgestuurd. Zonder de goede ervaring die ik met hen heb opgedaan, zou ik dat uiteraard niet gedaan hebben.”