Aan de voortvarende aanpak van Kuiper & Burger zal het niet liggen. Ze gaan uiterst professioneel om met dit project

Ruim 125 gemeenten met ruim twee miljoen inwoners en zo’n 100.000 bedrijven maken gebruik van de dienstverlening van SITA Nederland. SITA is specialist op het gebied van afvalstoffenmanagement. Het bedrijf is onderdeel van het Franse beursgenoteerde bedrijf SUEZ. Wereldwijd behoort SITA tot de top 3 in afvalstoffenmanagement. In Europa is het zelfs marktleider. Nederland telt circa 70 SITA vestigingen. Ook in Alphen aan de Rijn, op het industrieterrein De Schans, bevindt zich een SITA-vestiging.

755.000 ton afval

De heer Lutz van Veen, hoofd van de afdeling Kwaliteit, Milieu en Veiligheid van SITA Nederland Holding te Arnhem vertelt: “We hebben voor De Schans een voor wat betreft de toegestane activiteiten zeer ruime vergunning. Op jaarbasis mogen we zo’n 755.000 ton afval doorzetten. We hebben het dan onder andere over bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, grof huishoudelijk afval, kolkenslib en veegvuil. Hoewel de milieuvergunningen door de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland na doorlopen van een m.e.r.-procedure pas medio 2001 is afgegeven, hebben we de puinbreekactiviteit op De Schans inmiddels afgestoten. Daardoor moeten de milieuvergunningen worden gesplitst naar 400.000 ton afval voor de nieuwe eigenaar van de puinbreekactiviteit (Bentum Recycling Centrale) en 350.000 ton afval voor de resterende SITA-activiteiten.

Praktisch en pragmatisch

“De verkoop van onze puinbreekactiviteit op locatie De Schans te Alphen houdt in dat behalve de werkzaamheden ook het terrein en alle vergunningen moeten worden gesplitst. Doel van die volledige splitsing is dat beide partijen ook volledig verantwoordelijk zijn voor de eigen activiteiten. Beide partijen kunnen dan door de verschillende overheden rechtstreeks op hun doen en laten worden aangesproken. Hoewel we zèlf een gespecialiseerde milieu-afdeling hebben die het splitsen van de vergunningen zou kunnen begeleiden, hebben we vanwege onze tijdelijke onderbezetting en de tijdsdruk die op dit project rust, besloten om dit traject in handen van Kuiper & Burger te leggen. Het eerste kwartaal 2003 verwachten we dat die vergunningen gesplitst zijn. Dat het mogelijk langer duurt en meer moeite kost dan gebruikelijk komt wellicht door de voorgeschiedenis. De provincie is enigszins terughoudend over onze plannen. Immers, het kostte indertijd 3 jaar om de vergunning rond te krijgen. Een jaar nadat hij in 2001 eindelijk is afgegeven moet die vergunning alweer worden gewijzigd. Aan de voortvarende aanpak van Kuiper & Burger zal het niet liggen. Ze gaan uiterst professioneel om met dit project. In de communicatie naar zowel SITA als naar de Provincie is de adviseur van Kuiper & Burger uiterst consciëntieus. We zijn tot op dit moment tevreden over de praktische en pragmatische werkwijze van dit bureau.” aldus de heer Van Veen.

Geluidsruimte in milieuvergunning

“In samenspraak met Bentum Recycling Centrale is voor Kuiper & Burger gekozen. Na het kennismakingsgesprek hebben ze voor ons dit pilotproject opgepakt. Nu onderhouden we praktisch wekelijks telefonisch contact over de voortgang van de vergunningensplitsing van De Schans. Die splitsing betreft overigens óók het splitsen van de geluidsruimte in de milieuvergunning. Omdat dat een specialisatie is heeft Kuiper & Burger ons daarvoor een collega-bureau geadviseerd. Kuiper en Burger zorgt voor alle communicatie met dat bureau. Op die manier blijft de algehele coördinatie van de splitsing in één hand. Voor ons is dat een belangrijk voordeel.”