Hans Makkenze, plant manager van Uzimet BV, producent van onder meer bladlood, is vooral manager . En dus wil hij ondernemen, en niet zich bezig houden met de uitvoering van randverschijnselen van ondernemerschap. Nam hij voorheen alle taken op het gebied van milieucoördinatie op zich, nu heeft Uzimet BV in Kuiper & Burger een sparringpartner gevonden die de complete milieucoördinatie van het bedrijf op zich neemt. Makkenze kan zich dus met een gerust hart weer op ondernemen en managen storten.  Uzimet BV is een fabrikant van onder meer bladlood, het lood dat in strips wordt gezet in bijvoorbeeld de muren van een woning om opklimmend vocht tegen te gaan. Het bedrijf haalt het lood uit loodschroot. “Wij zorgen dat het lood gereinigd en gesmolten wordt. Bovendien raffineren we de metallurgische verontreiniging eruit.” Bladlood heeft een buitengewoon lange levensduur. Mits op correcte wijze toegepast, overleeft bladlood het gebouw en is na gebruik eenvoudig te recyclen.

Als bedrijfsleider van Uzimet BV had Hans Makkenze zijn handen vol. Ook met zaken die weliswaar noodzakelijk zijn, maar die hem afhielden van zijn eigenlijke werk als ondernemer. “Het was gewoon veel te druk”, vertelt Makkenze. “We besteedden de milieujaarverslagen al uit aan een ander bureau, maar de coördinatie verzorgde ik zelf. Uiteindelijk zijn we bij Kuiper & Burger terecht gekomen omdat zij precies dat in huis hadden wat wij zochten: het zijn uitstekende regelaars met bovendien een technische achtergrond. Omdat ik zelf nog altijd de eindverantwoordelijke ben, zorgt dat ervoor dat ik ook op inhoudelijk niveau met een gelijkwaardige partner kan sparren. Bovendien opereert Kuiper & Burger flexibel en genieten ze een goede naam in de sector.”

Regelneef

De nieuwe milieucoördinator bij Uzimet BV is Wendy Westerduin van Kuiper & Burger. Wendy regelt binnen Uzimet BV op alle gebieden de milieu-aspecten. “Het is een echte regelbaan waar ook de nodige inhoudelijke kennis voor vereist is”, zegt Makkenze. “De milieucoördinator moet plannen, investeringen in kaart brengen, gegevens bijhouden, mij gevraagd en ongevraagd van advies dienen, want ik wil niet omringd worden door ja-knikkers, en de nieuwste wetgeving integreren in onze bedrijfsvoering. Op dit moment is dat laatste extra actueel, vanwege de nieuwe Europese milieuwetgeving die eraan zit te komen. Onze investeringen hangen daar voor een groot deel mee samen. De milieucoördinator speelt daar dus een belangrijke rol in.” Makkenze vertrouwt dat zijn nieuwe coördinator wel toe.

Vergunningbegeleiding

Er staat bovendien nog iets anders op stapel waar Kuiper & Burger een voorname rol in gaat spelen bij Uzimet BV. “Er wordt binnenkort een convenant gesloten tussen ons, de gemeente Rijswijk en de provincie Zuid-Holland over het terugdringen van de geurhinder die wij veroorzaken. Vroeger lagen we vrij geïsoleerd, maar met de oprukkende woningbouw en de A13, neemt de overlast toe. Kuiper & Burger gaat ons helpen met de complete herziening van de vergunning. Ze gaan de regelgeving uitpluizen, onderhandelen en controleren of de aanvraag in orde is.” Volgens Makkenze is Kuiper & Burger daar de juiste partner voor. “We werken nog niet zo lang met hen samen, maar de klik is er zeker. Je moet elkaar gaan vertrouwen want je geeft toch een belangrijk aspect van je bedrijf uit handen. Dat vertrouwen moet groeien. Maar ik heb zeker het gevoel dat ik me weer helemaal op het ondernemen kan storten zonder dat ik over mijn schouder hoef te kijken.”