De hele afdeling van de Business Unit Biomaterials van Corbion-Purac krijgt gedurende een half jaar te maken met twee medewerkers van Kuiper & Burger. Zij moeten de veiligheidsbeleving binnen de Unit naar een hoger niveau tillen. Zorgen vanuit het management over hoe dat zou vallen, worden echter al snel van tafel geveegd. “Dankzij de collegiale manier van Kuiper & Burger om systemen in de groep te implementeren, stond iedereen open voor opmerkingen en verbetering.”

De Business Unit (BU) Biomaterials op de site van Corbion-Purac in Gorinchem telt ongeveer zestig medewerkers. Hier worden dagelijks biomaterialen geproduceerd voor de farmaceutische en medische industrie. Voorbeelden van toepassingen zijn medicijnafgifte, maar ook botplaatjes en -schroefjes of chirurgische hechtdraden.Door de nasleep van een reorganisatie en vertrek van een aantal ervaren mensen ontstond in 2015 onderbezetting op de afdeling Environment, Health & Safety (EHS) van Corbion-Purac. Hierdoor mist de BU Biomaterials de nodige ondersteuning. Arcel Mol, die binnen de Business Unit verantwoordelijk is voor de productieafdeling, licht toe: “Een interne inspectie van EHS had een paar hiaten aan het licht gebracht binnen de Unit. Dit ging vooral om zaken van veiligheid, maar ook rond bijvoorbeeld afvalstoffen.” Het management besluit een inhaalslag te maken en grijpt het moment gelijk aan om een aantal zaken op een hoger plan te brengen. Mol: “De actielijst die voortkomt uit zo’n inspectie is een signaal dat er werk aan de winkel is. We wilden dus niet alleen de lijst aflopen: we wilden een fundamentele verandering ten aanzien van EHS-kennis en –beleving onder medewerkers én meer borging voor de toekomst.” Gezien de vrij korte tijd waarin de BU dit wil bereiken, gecombineerd met de onderbezetting op de EHS-afdeling, wordt besloten de noodzakelijke ondersteuning voor het project extern te zoeken.

Rolverdeling

Op voordacht van de afdeling EHS gaan twee adviseurs van Kuiper & Burger van eind 2015 tot halverwege 2016 aan de slag bij de BU Biomaterials. Aan hen de taak om eerst de openstaande actielijst af te ronden en aansluitend de inhoudelijke slag op het gebied van veiligheid te maken. De twee hebben een duidelijke rolverdeling, één is een ervaren, taakgeoriënteerde veiligheidsdeskundige, terwijl de ander expertise heeft op het gebied van verandermanagement en efficiënte procedures. “Ze hebben echt heel veel gedaan”, vertelt Mol, “denk aan het opzetten van noodplannen, de medeondersteuning van risico-inventarisaties en –evaluaties, het schrijven van handboeken om te borgen dat er op afdelingen veilig gewerkt wordt, het uitvoeren van inspecties en van taakrisico-analyses of de mede-organisatie van cursussen voor de opslag en omgang met gevaarlijke stoffen.”

Opstelling

Over de expertise die Kuiper & Burger inbrengt tijdens het traject is Mol zeer tevreden. Maar wat hem vooral opvalt, is de manier waarop de twee gedetacheerden draagvlak voor verandering weten te creëren onder het personeel. “Het gaat in principe om regels waar iedereen aan moet voldoen, maar de opstelling van Kuiper & Burger naar de mensen viel daarbij op. Ze brachten nieuwe systemen en veranderingen op een zeer prettige manier in de groep, waardoor iedereen er open voor stond en medewerking wilde verlenen. Zo hebben ze de veiligheidsbeleving op alle niveaus naar een hoger plan gekregen.”

Blij met de borgingsaspecten

Het project wordt uiteindelijk binnen de tijd én binnen budget afgerond. “Ook niet verkeerd natuurlijk”, merkt Mol op. “Maar qua resultaat ben ik vooral blij met de borgingsaspecten die ze in de organisatie hebben gezet. EHS is een vast punt op vergaderingen, bij procedures is standaard oog voor veiligheidsaspecten, het werkvergunningssysteem is toegespitst op onze specifieke situatie waardoor dit beter wordt opgevolgd en noem maar op. Dankzij deze aspecten kunnen we niet snel terugvallen.”