Om u voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet bieden we de volgende cursus aan: Brzo en Omgevingswet. De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft grote gevolgen voor de regelgeving omtrent milieubelastende activiteiten. Daarmee heeft dat ook gevolgen voor de regelgeving rondom een Brzo-inrichting. Zo wordt bijvoorbeeld niet meer gesproken van Brzo-inrichtingen maar van Seveso-inrichtingen.

Tijdens de cursus zal meer informatie worden verstrekt om u op de hoogte te brengen van de veranderingen. We gaan o.a. in op de volgende vragen:

 • Hoe wordt het Brzo opgenomen in het nieuwe stelsel?
 • Wat blijft hetzelfde en wat komt erbij?
 • Blijven inhoudelijke verplichtingen (bijv. VBS, VR of intern noodplan) bestaan?
 • Waar worden de informatiedocumenten over beste beschikbare technieken in het nieuwe stelsel aangewezen?

Aan het begin van de kennissessie wordt een korte introductie van de Omgevingswet gegeven. Er wordt ingegaan op de gevolgen voor Brzo-inrichtingen en hoe het Brzo is ondergebracht in het nieuwe Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het nieuwe Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Omgevingsbesluit (OB). Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk worden concrete situaties behandeld. In de kennissessie wordt ook aandacht besteed aan het thema Externe Veiligheid in het Omgevingsplan.

Locatie: Jan van Beaumontstraat 1, 2805 RN  Gouda

Kosten: € 99,- ex btw

Groepsgrootte:  ca 8 personen

Interesse? Schrijf je in via onderstaand contactformulier.

Trainer Bozena Aeijelts Averink

  Welke training/masterclass wil je volgen?

  Persoons gegevens

  Aanhef

  Titel

  Voornaam

  Tusenvoegsel

  Achternaam

  Bedrijf

  Functie

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Factuur sturen naar

  Kenmerk

  Andere masterclasses

  1 De Omgevingswet – Zijn wij nog vergunningplichtig?
  3 Werken met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  Referenties

  Wat opdrachtgevers over ons zeggen

  In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

  Lees de referenties

  Alco Energy Rotterdam
  Enough

  Vergunningen en overgangsrecht

  Om u voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet bieden we de volgende cursus aan “De Omgevingswet – Zijn wij nog vergunningplichtig?”. De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft voor de meeste bedrijven gevolgen voor de omgevingsvergunning (ook revisievergunning of milieuvergunning genoemd).

  Van een bedrijf wordt verwacht dat zij de voorschriften van de milieuvergunning of omgevingsvergunning naleven, maar wat gebeurt hiermee als er geen Wet milieubeheer of Wabo meer is? Wij merken dat er onder bedrijven onrust heerst. Weet u al het antwoord op onderstaande vragen?

  • Ik heb al een vergunning – blijft die gelden en hoelang dan?
  • Ik heb een vergunning maar wat als ik een extra activiteit wil uitvoeren of iets aanpassen? Wat gebeurt er met mijn bestaande vergunning?
  • Ik heb een vergunning voor een activiteit waarvoor onder de Omgevingswet andere regels gaan gelden. Moet ik hieraan voldoen?
  • Ik wil een extra activiteit uitvoeren. Hoe kom ik erachter of deze meldings- of vergunningsplichtig is?
  • Blijft het omgevingsloket online (OLO) bestaan als portal om aanvragen in te dienen?
  • Is het waar dat zowel de Wet milieubeheer als het Activiteitenbesluit komen te vervallen?
  • Is het waar dat er straks geen bestemmingsplannen meer zijn?

  Het kan het een hele zoektocht worden om erachter te komen of u straks nog vergunningplichtig bent en welke voorschriften er gaan gelden. Wij kunnen u hier uiteraard bij helpen. Daarnaast hebben wij een masterclass voorbereidt waarin wij een antwoord op bovenstaande vragen geven en u op de weg helpen om zelf de weg te vinden in de nieuwe regelgeving.

  Kuiper & Burger geeft regelmatig kennissessies of masterclasses waarbij wij dieper ingaan op een thema. In aanloop naar de Omgevingswet organiseren wij sessies waarbij wij een specifiek deel uitlichten van de veranderingen waarmee uw bedrijf te maken kan krijgen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In de kennissessie “De omgevingswet – Zijn wij nog vergunningplichtig?” gaan wij in op de verschillende gevolgen voor de vergunning die kunnen ontstaan. De theorie wordt aan de hand van voorbeelden en enkele oefeningen inzichtelijk gemaakt. Indien u vragen heeft over de gevolgen voor uw organisatie, is er ook de mogelijkheid om deze te stellen.

  Locatie: Jan van Beaumontstraat 1, 2805 RN  Gouda

  Kosten: € 99,- ex btw

  Groepsgrootte:  ca 8 personen

  Interesse? Schrijf je in via onderstaand contactformulier.

  Trainer Åsa Norrthon
  Asa Norrthon

   Welke training/masterclass wil je volgen?

   Persoons gegevens

   Aanhef

   Titel

   Voornaam

   Tusenvoegsel

   Achternaam

   Bedrijf

   Functie

   E-mailadres

   Telefoonnummer

   Factuur sturen naar

   Kenmerk

   Andere masterclasses

   1 De Omgevingswet – Zijn wij nog vergunningplichtig?
   3 Werken met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
   Referenties

   Wat opdrachtgevers over ons zeggen

   In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

   Lees de referenties

   Alco Energy Rotterdam
   Enough

   Milieubelastende activiteiten – rijksregels

   In het nieuwe Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) worden de meeste rijksregels met betrekking tot milieubelastende activiteiten opgenomen. In veel opzichten neemt het Bal de functie over van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Veel milieueisen van het Activiteitenbesluit zijn dan ook terug te vinden in het Bal, maar niet alle. Om vertrouwd te raken met het nieuwe besluit kan een uitleg over de verschillen en overeenkomsten met het Activiteitenbesluit verhelderend zijn.

   In de kennissessie Werken met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) gaan wij in op de opbouw van dit beluit. De masterclass begint met een theoretisch deel waarin we deels aan de hand van voorbeelden uitleggen hoe u achterhaalt of een activiteit meldings- of vergunning plichtig is en waar de inhoudelijke milieueisen te vinden zijn. In het tweede deel van de kennissessie oefenen we met het werken met het Bal.

   Locatie: Jan van Beaumontstraat 1, 2805 RN  Gouda

   Kosten: € 99,- ex btw

   Groepsgrootte:  ca 8 personen

   Interesse? Schrijf je in via onderstaand contactformulier.

   Trainer Åsa Norrthon
   Asa Norrthon

    Welke training/masterclass wil je volgen?

    Persoons gegevens

    Aanhef

    Titel

    Voornaam

    Tusenvoegsel

    Achternaam

    Bedrijf

    Functie

    E-mailadres

    Telefoonnummer

    Factuur sturen naar

    Kenmerk

    Andere masterclasses

    1 De Omgevingswet – Zijn wij nog vergunningplichtig?
    3 Werken met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
    Referenties

    Wat opdrachtgevers over ons zeggen

    In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

    Lees de referenties

    Alco Energy Rotterdam
    Enough