Handhaving

Elk bedrijf wordt periodiek geïnspecteerd door de overheid. Wanneer overtredingen worden geconstateerd kunnen, afhankelijk van de ernst van de overtreding en de reputatie van uw bedrijf, verschillende handhavingstrajecten worden gestart. Dit is uiteenlopend van een mondelinge opmerking, een handhavingsbrief tot aan een last onder dwangsom en bestuursdwang. Uw bedrijf kan zelfs onder verscherpt toezicht worden geplaatst. Ook klachten uit de omgeving kunnen aanleiding zijn voor handhavingstrajecten.

We helpen u pragmatische oplossingen te creëren en die te implementeren in goed overleg met bevoegd gezag of buren. Tevens houden we oog voor de juridische aspecten, schrijven zienswijzen en indien nodig gaan wij met u naar de bezwarencommissie of de rechter.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere huisadviseur diensten

Bijhouden ontwikkelingen Wet- en regelgeving en compliancy
Management systemen
SHEQ/KAMV ondersteuning
Opstellen en aanvragen van vergunningen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Metaalrecyclingbedrijf M&R Claushuis
Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO)

Huisadviseur van bedrijven met bovengemiddelde complexiteit

Als uw huisadviseur zijn we er voor u. Onze kennis, expertise, ervaring en netwerk zetten we in voor al uw vragen en uitdagingen op het gebied van milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening. En ook daarbuiten. Wij helpen u, ontzorgen u en geven tijdelijk extra ondersteuning als dat nodig is. Wij zijn gespecialiseerd in organisaties met bovengemiddelde complexiteit zoals Brzo-, IPPC- of Afvalverwerkende bedrijven. Ook hebben wij ruime ervaring met bedrijven die op een uitdagende locatie gelegen zijn zoals dicht bij woningen of Natura2000-gebieden.

Bij veel van onze klanten zijn wij reeds langdurig huisadviseur. Als huisadviseur kennen wij u en begrijpen wij wat voor uw organisatie van belang is. Hoe beter wij u kennen des te meer toegevoegde waarde wij kunnen bieden. Aan een half woord van u hebben wij dan al voldoende om de benodigde acties te starten.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Huisadviseur diensten

Bijhouden ontwikkelingen Wet- en regelgeving en compliancy
Management systemen
SHEQ/KAMV ondersteuning
Opstellen en aanvragen van vergunningen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Metaalrecyclingbedrijf M&R Claushuis
Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO)