Opstellen en aanvragen van vergunningen

Wij kunnen alle benodigde aanvragen voor vergunningen op het gebied van milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening voor u opstellen en volledig verzorgen. Dit zijn bijvoorbeeld milieuvergunningen (Wabo), natuurvergunningen (Wnb), lozingsvergunningen (Ww), maar ook milieueffectrapportages (MER) of m.e.r.-beoordelingen, of een melding Activiteitenbesluit en omgevingsvergunning beperkte milieu toets (OBM).

Ook bij andere vergunningen zoals bouwvergunningen, afwijken bestemmingsplan, kapvergunningen, aanlegvergunningen, etc. helpen wij u. Wij bespreken met u de strategie voor het vergunningstraject. Indien nodig voeren wij eerst een haalbaarheidsonderzoek of quickscan uit. Wij stellen de benodigde aanvragen op, zorgen dat alle toetsen en onderzoeken uitgevoerd worden en houden het tijdspad in de gaten. Ook voeren we het overleg met het bevoegd gezag. Uiteraard houden we u volledig op de hoogte en worden alle belangrijke onderwerpen vooraf en achteraf met u besproken. Oftewel, u bent in control ook al ontzorgen wij u. Als de ontwerpvergunning is afgegeven beoordelen wij die en bespreken we deze met u. Indien nodig stellen wij zienswijzen op alsook bezwaar- en beroepschriften.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere huisadviseur diensten

Omgevingswet
Handhaving
Bijhouden ontwikkelingen Wet- en regelgeving en compliancy
Management systemen
SHEQ/KAMV ondersteuning
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough