“Partner bij het waarmaken van onze klimaatambitie”

Alco Energy Rotterdam (AER) heeft geen tijd te verliezen bij het waarmaken van haar ambitie om als eerste Europese bio-ethanolproducent volledig klimaatneutraal te opereren. “Met de hulp van Kuiper & Burger kunnen we vergunningaanvragen op tijd op de bureaus van het bevoegd gezag krijgen”, zegt HSEQ-manager Eric Kok.

AER, het resultaat van een samenwerking tussen hoofdaandeelhouder Alcogroup en Vanden Avenne Commodities, is de grootste bio-raffinaderij van Europa. Sinds 2010 produceert het bedrijf in de Rotterdamse haven ethanol, maar ook bijproducten als veevoeder, groene CO2 voor de kassen in het Westland en elektriciteit. De ambitie van AER is om de eerste bio-ethanolproducent te zijn die volledig klimaatneutraal gaat werken.
“We streven ernaar tegen 2030 volledig klimaatneutraal te zijn”, vertelt Eric Kok, sinds 2021 HSEQ-manager bij AER. Hij is er onder andere verantwoordelijk voor dat het bedrijf voldoet aan de eisen die de wet stelt op het vlak van arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu. “Om ons doel voor 2030 te halen, moet er nog heel wat gebeuren en daarvoor hebben we vergunningen nodig. Kuiper & Burger helpt ons alles op tijd goed op papier te krijgen.”

Vergunningenspaghetti

Alle benodigde vergunningen voor een klimaatneutraal AER in orde krijgen, vraagt veel. “We hebben zo’n twintig vergunningen voor onze activiteiten en die moeten allemaal op elkaar aansluiten”, vertelt Kok. “Alles is belangrijk: bodem, geluid, natuur, archeologie, stikstof, vervoersbewegingen, energieverbruik, bouwvergunningen. Dan helpt het enorm als je zoals wij al jaren (sinds 2017) met een partner als Kuiper & Burger werkt, die weet wat je doet en hoe al die vergunningen met elkaar samenhangen. Zij schrijven voor ons teksten voor vergunningaanvragen, regelen metingen en bijvoorbeeld natuurstudies en zorgen ervoor dat de informatie die daar uitkomt geïntegreerd wordt in aanvragen.”
Kok prijst het bureau voor de goede contacten met bijvoorbeeld de milieudienst DCMR en Rijkswaterstaat. “Bij het rondkrijgen van vergunningen zijn goede contacten bij de overheid van groot belang”, zegt hij. “Bij Kuiper & Burger weten ze wat er aan de andere kant van de tafel verwacht wordt. Tegelijkertijd zijn ze goed ingevoerd in ons bedrijf, mede doordat er twee vaste mensen op ons bedrijf zitten. Die leggen verbanden en begrijpen wat voor ons belangrijk is. Met hen hebben we eigenlijk wekelijks contact over de voortgang op projecten.”

‘Speciaaltjes’

Naast het wekelijkse contact is Kok ook te spreken over de dienstverlening die zich minder makkelijk laat plannen. “Als er een keer iets tegenzit in een proces, zetten ze graag een stapje extra om problemen voor ons op te lossen”, prijst de HSEQ-manager de klantgerichte, flexibele dienstverlening. “Ook als er eens een milieurisicoanalyse geregeld moet worden, iets wat misschien eens in de vijf à tien jaar voorkomt, wordt dat soepel opgepakt. Als ze iets zelf niet kunnen, weten ze altijd wel weer een partij die wel kan helpen. Met de ‘speciaaltjes’ weten ze raad, dankzij hun uitgebreide netwerk.”
Zouden ze bij AER het werk van Kuiper & Burger ook zelf kunnen uitvoeren? Kok: “In theorie zou het kunnen. Dan moet je zorgen dat je al die expertise die zij hebben zelf in huis haalt. Maar waarom zou je het allemaal zelf willen doen? De kracht van Kuiper & Burger is natuurlijk dat ze meerdere bedrijven tegelijk helpen en zo brede ervaring hebben in vergunningsprocessen. Al die bedrijven kunnen daarvan profiteren.”