Om u voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet bieden we de volgende cursus aan: Brzo en Omgevingswet. De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft grote gevolgen voor de regelgeving omtrent milieubelastende activiteiten. Daarmee heeft dat ook gevolgen voor de regelgeving rondom een Brzo-inrichting. Zo wordt bijvoorbeeld niet meer gesproken van Brzo-inrichtingen maar van Seveso-inrichtingen.

Tijdens de cursus zal meer informatie worden verstrekt om u op de hoogte te brengen van de veranderingen. We gaan o.a. in op de volgende vragen:

 • Hoe wordt het Brzo opgenomen in het nieuwe stelsel?
 • Wat blijft hetzelfde en wat komt erbij?
 • Blijven inhoudelijke verplichtingen (bijv. VBS, VR of intern noodplan) bestaan?
 • Waar worden de informatiedocumenten over beste beschikbare technieken in het nieuwe stelsel aangewezen?

Aan het begin van de kennissessie wordt een korte introductie van de Omgevingswet gegeven. Er wordt ingegaan op de gevolgen voor Brzo-inrichtingen en hoe het Brzo is ondergebracht in het nieuwe Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het nieuwe Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Omgevingsbesluit (OB). Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk worden concrete situaties behandeld. In de kennissessie wordt ook aandacht besteed aan het thema Externe Veiligheid in het Omgevingsplan.

Kosten:              € 99,- ex btw

Groepsgrootte:  ca 8 personen

Benieuwd wanneer de volgende masterclass op de planning staat? Neem eenvoudig contact op.

Trainer Åsa Norrthon
Asa Norrthon

Andere masterclasses

De Omgevingswet – Zijn wij nog vergunningplichtig?
Werken met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Leert uw bedrijf wel alles van incidenten en near misses?

Leert uw bedrijf wel alles van een incident? Analyseert uw bedrijf wel eens near misses? Heeft u een groot incident gehad en is de falende voorziening vastgesteld? Vraagt u zich af of er misschien nog achterliggende oorzaken zijn? Wilt u verder kijken dan alleen de falende voorziening of de menselijke fout?

Een Tripod analyse brengt dit overzichtelijk in beeld, waarmee u beter voorbereid bent om toekomstige incidenten te voorkomen. Want voorkomen is beter dan genezen!

Tijdens de training wordt de Tripod bèta incidentanalyse methode uitgelegd alsmede hoe een incidentenonderzoek uit te voeren. Met een aantal interessante casussen zal deze kennis direct praktisch worden toegepast.

Deze training is al meerdere keren gegeven (in 2021 en 2022 al vijf keer) en krijgt steeds een beoordeling van hoger dan een 8. Enkele reacties waren als volgt:

“Prima, goede praktische insteek, bruikbaar voor mijn werkpraktijk”

“Prima verhouding tussen theorie en praktijk”

Datum

22 en 23 november  2022

Tweedaagse training in Incidentenanalyse met behulp van Tripod bèta

Tijdens de 2-daagse training krijgt u de basis van de basis van de Tripod beta methode uitgelegd. Daarna gaat u zelf aan de slag met relevante voorbeelden, waardoor u de eerder opgedane kennis kan toepassen.

De opzet van de workshop (onder voorbehoud van wijzigingen):

Dag 1:  09:00 – 17:00

Introductie training en incidentenanalyse, introductie TRIPOD principes, HET diagrammen/oefening, introductie typen barrières/oefening, analyse falende en missende barrières (active failure/preconditions/latent failure)/oefening, groepsoefening: twee casussen en discussie

Dag 2:  09:00 – 17:00

Grote groepsoefening, Basis Risico Factoren, groepsoefening en ruimte voor casussen van cursisten, TRIPOD analyse praktijk.Groepsoefening en ruimte voor casussen van cursisten, Bespreking en discussie, evaluatie

Deze training wordt gegeven door Marco van de Pavoordt, hij doet al meer dan 15 jaar incidentenonderzoeken en is gastdocent op de Hogeschool Rotterdam.

Deze training kost € 1.450,– ex BTW. Inclusief lunch, cursusmaterialen en een certificaat van deelname. Tevens is een volledige licentie inbegrepen voor 3 maanden op de TR2 software voor Tripod incidentenanalyse.

De training gaat door bij minimaal 5 aanmeldingen. Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 15, hierdoor blijft er genoeg individuele aandacht voor de deelnemers. Deze training kan als gevolg van Corona mogelijk afgelast worden.

Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Leert uw bedrijf wel alles van incidenten en near misses?

Leert uw bedrijf wel alles van een incident? Analyseert uw bedrijf wel eens near misses? Heeft u een groot incident gehad en is de falende voorziening vastgesteld? Vraagt u zich af of er misschien nog achterliggende oorzaken zijn? Wilt u verder kijken dan alleen de falende voorziening of de menselijke fout?

Een Tripod analyse brengt dit overzichtelijk in beeld, waarmee u beter voorbereid bent om toekomstige incidenten te voorkomen. Want voorkomen is beter dan genezen!

Tijdens de training wordt de Tripod bèta incidentanalyse methode uitgelegd alsmede hoe een incidentenonderzoek uit te voeren. Met een aantal interessante casussen zal deze kennis direct praktisch worden toegepast.

De training is al meerdere keren gegeven en krijgt steeds een beoordeling van hoger dan een 8. Enkele reacties waren als volgt:

“Prima, goede praktische insteek, bruikbaar voor mijn werkpraktijk”

“Prima verhouding tussen theorie en praktijk”

Tweedaagse training in Incidentenanalyse met behulp van Tripod bèta

Tijdens een 2-daagse training krijgt u de basis van de basis van de Tripod beta methode uitgelegd. Daarna gaat u zelf aan de slag met relevante voorbeelden, waardoor u de eerder opgedane kennis kan toepassen.

De opzet van de workshop (onder voorbehoud van wijzigingen):

Dag 1:

Introductie training en incidentenanalyse, introductie TRIPOD principes, HET diagrammen/oefening, introductie typen barrières/oefening
Analyse falende en missende barrières (active failure/preconditions/latent failure)/oefening, groepsoefening: twee casussen en discussie

Dag 2:

Grote groepsoefening, Basis Risico Factoren, groepsoefening en ruimte voor casussen van cursisten, TRIPOD analyse praktijk
Groepsoefening en ruimte voor casussen van cursisten, Bespreking en discussie, evaluatie

Deze training wordt gegeven door Marco van de Pavoordt, hij doet al meer dan 15 jaar incidentenonderzoeken en is gastdocent hierop op de Hogeschool Rotterdam.

Deze training kost € 1.450,– ex BTW. Hier zit lunch, cursusmaterialen en een certificaat van deelname bij inbegrepen. Tevens is inbegrepen een volledige licentie voor 3 maanden op de TR2 software voor Tripod incidentenanalyse.

Benieuwd wanneer de volgende training is? Bekijk hier welke trainingen er op de planning staan!

Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Om u voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet bieden we de volgende cursus aan “De Omgevingswet – Zijn wij nog vergunningplichtig?”. De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft voor de meeste bedrijven gevolgen voor de omgevingsvergunning (ook revisievergunning of milieuvergunning genoemd).

Van een bedrijf wordt verwacht dat zij de voorschriften van de milieuvergunning of omgevingsvergunning naleven, maar wat gebeurt hiermee als er geen Wet milieubeheer of Wabo meer is? Wij merken dat er onder bedrijven onrust heerst. Weet u al het antwoord op onderstaande vragen?

 • Ik heb al een vergunning – blijft die gelden en hoelang dan?
 • Ik heb een vergunning maar wat als ik een extra activiteit wil uitvoeren of iets aanpassen? Wat gebeurt er met mijn bestaande vergunning?
 • Ik heb een vergunning voor een activiteit waarvoor onder de Omgevingswet andere regels gaan gelden. Moet ik hieraan voldoen?
 • Ik wil een extra activiteit uitvoeren. Hoe kom ik erachter of deze meldings- of vergunningsplichtig is?
 • Blijft het omgevingsloket online (OLO) bestaan als portal om aanvragen in te dienen?
 • Is het waar dat zowel de Wet milieubeheer als het Activiteitenbesluit komen te vervallen?
 • Is het waar dat er straks geen bestemmingsplannen meer zijn?

Het kan het een hele zoektocht worden om erachter te komen of u straks nog vergunningplichtig bent en welke voorschriften er gaan gelden. Wij kunnen u hier uiteraard bij helpen. Daarnaast hebben wij een masterclass voorbereidt waarin wij een antwoord op bovenstaande vragen geven en u op de weg helpen om zelf de weg te vinden in de nieuwe regelgeving.

Kuiper & Burger geeft regelmatig kennissessies of masterclasses waarbij wij dieper ingaan op een thema. In aanloop naar de Omgevingswet organiseren wij sessies waarbij wij een specifiek deel uitlichten van de veranderingen waarmee uw bedrijf te maken kan krijgen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In de kennissessie “De omgevingswet – Zijn wij nog vergunningplichtig?” gaan wij in op de verschillende gevolgen voor de vergunning die kunnen ontstaan. De theorie wordt aan de hand van voorbeelden en enkele oefeningen inzichtelijk gemaakt. Indien u vragen heeft over de gevolgen voor uw organisatie, is er ook de mogelijkheid om deze te stellen.

Interesse? Vraag naar de mogelijkheden via ons contactformulier.

Kosten:              € 99,- ex btw

Groepsgrootte:  ca 8 personen

Trainer Åsa Norrthon
Asa Norrthon

Andere masterclasses

Werken met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

In het nieuwe Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) worden de meeste rijksregels met betrekking tot milieubelastende activiteiten opgenomen. In veel opzichten neemt het Bal de functie over van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Veel milieueisen van het Activiteitenbesluit zijn dan ook terug te vinden in het Bal, maar niet alle. Om vertrouwd te raken met het nieuwe besluit kan een uitleg over de verschillen en overeenkomsten met het Activiteitenbesluit verhelderend zijn.

In de kennissessie Werken met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) gaan wij in op de opbouw van dit beluit. De masterclass begint met een theoretisch deel waarin we deels aan de hand van voorbeelden uitleggen hoe u achterhaalt of een activiteit meldings- of vergunning plichtig is en waar de inhoudelijke milieueisen te vinden zijn. In het tweede deel van de kennissessie oefenen we met het werken met het Bal.

Kosten:              € 99,- ex btw

Groepsgrootte:  ca 8 personen

Interesse? Vraag naar de mogelijkheden via ons contactformulier.

Trainer Åsa Norrthon
Asa Norrthon

Andere masterclasses

Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Leert uw bedrijf wel alles van incidenten en near misses?

Leert uw bedrijf wel alles van een incident? Analyseert uw bedrijf wel eens near misses? Heeft u een groot incident gehad en is de falende voorziening vastgesteld? Vraagt u zich af of er misschien nog achterliggende oorzaken zijn? Wilt u verder kijken dan alleen de falende voorziening of de menselijke fout?

Een Tripod analyse brengt dit overzichtelijk in beeld, waarmee u beter voorbereid bent om toekomstige incidenten te voorkomen. Want voorkomen is beter dan genezen!

Tijdens de training wordt de Tripod bèta incidentanalyse methode uitgelegd alsmede hoe een incidentenonderzoek uit te voeren. Met een aantal interessante casussen zal deze kennis direct praktisch worden toegepast.

Deze training is al meerdere keren gegeven (in 2021 en 2022 al vijf keer) en krijgt steeds een beoordeling van hoger dan een 8. Enkele reacties waren als volgt:

“Prima, goede praktische insteek, bruikbaar voor mijn werkpraktijk”

“Prima verhouding tussen theorie en praktijk”

 

Tweedaagse training in Incidentenanalyse met behulp van Tripod bèta

24 en 25 januari 2023

Tijdens deze 2-daagse training krijgt u de basis van de basis van de Tripod beta methode uitgelegd. Daarna gaat u zelf aan de slag met relevante voorbeelden, waardoor u de eerder opgedane kennis kan toepassen.

De opzet van de workshop (onder voorbehoud van wijzigingen):

Dag 1:  09:00 – 17:00

Introductie training en incidentenanalyse, introductie TRIPOD principes, HET diagrammen/oefening, introductie typen barrières/oefening
Analyse falende en missende barrières (active failure/preconditions/latent failure)/oefening, groepsoefening: twee casussen en discussie
Dag 2:  09:00 – 17:00

Grote groepsoefening, Basis Risico Factoren, groepsoefening en ruimte voor casussen van cursisten, TRIPOD analyse praktijk
Groepsoefening en ruimte voor casussen van cursisten, Bespreking en discussie, evaluatie

 

Deze training wordt gegeven door Marco van de Pavoordt, hij doet al meer dan 15 jaar incidentenonderzoeken en is gastdocent hierop op de Hogeschool Rotterdam.

Deze training kost € 1.450,– ex BTW. Hier zit lunch, cursusmaterialen en een certificaat van deelname bij inbegrepen.Tevens is inbegrepen een volledige licentie voor 3 maanden op de TR2 software voor Tripod incidentenanalyse.

De training gaat door bij minimaal 5 aanmeldingen. Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 15, hierdoor blijft er genoeg individuele aandacht voor de deelnemers. Deze training kan als gevolg van Corona mogelijk afgelast worden.

 

Inschrijven kan door hier te klikken.

 

Heeft u direct hulp nodig bij een incidentenonderzoek, neem contact met ons op via e-mail of bel.

Mocht u meer informatie willen over Tripod en Kuiper & Burger kunt u hier terecht:

https://www.kuiperburger.nl/tripod-beta

https://www.tripodincidentanalyse.nl

Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Weet u al hoe u erachter komt welke regels er na de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor uw bedrijf gelden?

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking. De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft grote gevolgen voor de regelgeving omtrent milieubelastende activiteiten. In veel gevallen vervalt de vergunningsplicht en soms gaan er ook andere milieueisen gelden. Wat zeker is, is dat de eisen niet meer terug te vinden zijn in de oude en vertrouwde regelgeving zoals het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Kuiper & Burger geeft regelmatig kennissessies of een masterclass waarbij wij dieper ingaan op een thema. In aanloop naar de Omgevingswet organiseren wij sessies waarbij wij een specifiek deel uitlichten van de veranderingen waarmee uw bedrijf te maken kan krijgen na de inwerking van de Omgevingswet.

 

De kennissessies in september en oktober 2022:

29 september 2022        De Omgevingswet – Zijn wij nog vergunningplichtig?

  6 oktober 2022               Brzo en Omgevingswet

13 oktober 2022               Werken met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Wij kunnen deze kennissessies/masterclasses ook als een in-company-training geven. Neem bij interesse contact op met mevrouw Åsa Norrthon, per mail a.norrthon@kuiperburger of telefonisch via 085 044 26 00.

Onze masterclasses

Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Na al jaren bij onze klanten maatwerkopleidingen te hebben gegeven, hebben wij in 2015 besloten dit structureler te willen doen. Hiervoor hebben wij onze Kuiper & Burger Academy opgericht. Met onze ruim 25 jaar praktijkervaring weten wij van de hoed en de rand.

Wij geven Masterclasses, trainingen en cursussen. Dat kan zowel bij ons op kantoor of in-house bij u. Ook op verschillende niveaus en/of doelgroepen: van uitvoerders tot management.

Onze opleidingen zijn gericht op belangrijke onderwerpen. Dat kunnen zowel ontwikkelingen in wet- en regelgeving zijn alsook specifieke onderwerpen. Maatwerkopleidingen geven wij ook. U kunt hiervoor ook contact met ons opnemen.

Onze masterclasses

Onze trainingen

Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma