Ga omhoog

KAM systeem

Inzicht in het functioneren van uw organisatie is belangrijk om te zien of u aan gestelde doelen voldoet en om verbetering van de processen mogelijk te maken. Wij maken voor u inzichtelijk of u voldoet aan de wetgeving, interne- en externe regelgeving en of uw kwaliteits-, milieu- of arbozorgsysteem nog effectief is.

Ga omhoog

Veiligheidsbeheerssysteem

Is uw Veiligheidsbeheerssysteem een blok aan uw been? Dan is het hoog tijd dat wij er eens naar kijken.

Op grond van het Brzo '15 of het Arbobesluit is bij aanwezigheid van bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen het hebben van een veiligheidsbeheerssysteem verplicht. Zo'n systeem kan al snel verworden tot een vervelende exercitie die alleen maar tijd kost. Door het efficient in te zetten en waar mogelijk met andere beheerssytemen te integreren kan het u echter ook veel opleveren. Wij stellen voor u een compact systeem op waar u echt wat aan heeft.

Ga omhoog

Directiebeoordelingen

Ieder managementsysteem bevat de eis dat jaarlijks de directie beoordeelt of het systeem functioneert zoals het moet. Wij schrijven deze directiebeoordeling graag voor u, zodat uw directie alleen nog maar een handtekening hoeft te zetten.