Bezwarencommissie en rechter

Als u het niet eens bent met de last onder dwangsom of bestuursdwang heeft u de mogelijkheid u hiertegen juridisch te verweren. Oftewel, u kunt een bezwaar indienen tegen de last onder dwangsom. Dit bezwaar gaat naar de bezwarencommissie van het bevoegd gezag. Er zal dan normaliter een zitting worden gehouden, waarin zowel u als bevoegd gezag toelichting kan geven. De bezwarencommissie geeft daarna een advies aan het bevoegd gezag, die in een besluit dat advies overneemt, of niet, en daarmee de last onder dwangsom dan wel bestuursdwang aanpast of in stand laat. Indien u een spoedeisend belang heeft, b.v. bij een last onder bestuursdwang die (deels) sluiting beoogt, kunt ook direct naar de (voorzieningen)rechter met een verzoek om een voorlopige voorziening.

Als de uitkomst niet naar wens is, zijn er nog andere mogelijkheden. Van belang is dat de evt. eerder ingediende zienswijze voldoende gronden zijn opgenomen, aangezien die gronden ook de basis moeten vormen voor het bezwaar, beroep en hoger beroep.

Kuiper & Burger is een advies- en ingenieursbureau met een specialisatie in milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening.
Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere handhaving diensten

Klachten vanuit de omgeving
Verscherpt toezicht
Overtreding
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough