Handhaving op overtredingen

Handhaving start meestal met een bezoek van een inspecteur. Deze inspecteur constateert een afwijking en beoordeelt hoe ernstig deze afwijking is. Vaak wordt eerst een brief gestuurd, waarin de overtreding wordt aangegeven en een periode wordt gegeven om deze overtreding ongedaan te maken. Mocht in die periode de overtreding niet ongedaan zijn gemaakt, kan als volgende stap een (voornemen) last onder dwangsom worden opgelegd.

Als de overtreding ernstig is, kan ook direct een (voornemen) last onder dwangsom of bestuursdwang worden opgelegd. Bij de inspectie SZW heet dit een voornemen opleggen eis. Beiden betekenen dat als u niet binnen de gestelde tijd de overtreding ongedaan heeft gemaakt er geldbedragen worden verbeurd of het bedrijf (deels) wordt stilgelegd.

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere overtreding diensten

Klachten vanuit de omgeving
Verscherpt toezicht
Bezwarencommissie en rechter
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough