Managementsystemen

De onderwerpen Gezondheid, Milieu, Veiligheid, Beveiliging en Kwaliteit (Health, Environment, Safety, Security, Quality = HESSQ) maken integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Zij werken vaak met (al dan niet gecertificeerde) HESSQ-beheerssytemen, zoals ISO 9001 en ISO 14001 en veiligheidsbeheerssytemen (VBS).

Wij zetten dergelijke systemen op, voeren interne audits uit en ondersteunen bij het implementeren van het systeem. Wij verzorgen voor u directiebeoordelingen en alle rapporten die u nodig heeft om uw personeel, aandeelhouders en andere betrokkenen te informeren over de verantwoordelijkheden, plannen en resultaten op dit gebied, zoals:

  • Milieujaarverslagen
  • Energiebesparingsplannen
  • Vervoersplannen
  • Bedrijfsmilieuplannen
  • Afvalpreventieplannen

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere vergunning diensten

Omgevingsmanagement
Milieueffectrapportages
Vergunningprocedures
Haalbaarheidsonderzoeken
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough