Milieueffectrapportages

In het kader van bepaalde vergunningaanvragen dient een Milieueffectrapport opgesteld te worden. Hierin moet de voorgenomen activiteit beschreven worden en verschillende alternatieven, waarbij voor ieder alternatief de effecten op het milieu beschreven moeten zijn. Het Milieueffectrapport wordt beoordeeld door een commissie van deskundigen, hetgeen eisen stelt aan de kwaliteit van het rapport. Onze adviseurs hebben ervaring met het opstellen van Milieueffectrapporten en zorgen ervoor dat de m.e.r.-procedure beheersbaar blijft.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere vergunning diensten

Managementsystemen
Omgevingsmanagement
Vergunningprocedures
Haalbaarheidsonderzoeken
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Metaalrecyclingbedrijf M&R Claushuis
Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO)