Bent u op de hoogte van alle voor u geldende wet- en regelgeving?

Voldoen aan wet- en regelgeving is geen eenvoudige taak voor veel bedrijven. Het is moeilijk om het overzicht te bewaren en specifieke kennis over de toepasbaarheid of relevantie van wijzigingen ontbreekt vaak. Toch wordt er van bedrijven verwacht dat zij voldoen aan geldende regelgeving en dat zij op de hoogte zijn van wijzigingen hieromtrent. Helemaal “compliant” zijn, is dan ook een flinke uitdaging.

Algemeen geldende regels en wetten zoals het activiteitenbesluit, de arbeidsomstandighedenwet, het bouwbesluit etc. zijn regelmatig onderhevig aan veranderingen en toevoegingen van wetteksten. Soms is dit tekstueel, soms zijn dit nieuwe eisen waar aan moet worden voldaan. Deze wijzigingen worden (online) gepubliceerd en zijn vanaf dat moment geldig voor iedereen. Niet voldoen kan leiden tot boetes, dwangsommen, verwijtbaarheid bij een ongeval etc. Het is dus belangrijk “in control” te zijn en te blijven.

Daarnaast wordt beheersing van wet- en regelgeving ook geëist in managementsystemen zoals de ISO 14001 (milieumanagement) en OHSAS (arbeidsveiligheid). In deze normen is het verplicht dat men kan aantonen welke wet- en regelgeving van toepassing is op de organisatie. Dit kost naast veel tijd ook een deskundige blik en juridische kennis.

Kuiper & Burger voorziet verschillende bedrijven van een periodieke update omtrent wijzigingen die op hen van toepassing zijn. Dit doet Kuiper & Burger door haar deskundigheid van de materie en kennis van haar klanten toe te passen. Hierdoor krijgen bedrijven enkel wijzigingen toegestuurd die op hun van toepassing zijn. Ook kan Kuiper & Burger een compliance toets uitvoeren waaruit blijkt aan welke wet- en regelgeving wordt voldaan en aan welke niet.

Hoe gaan wij te werk

  1. Er wordt een profiel opgesteld van de klant. Dit doen we op locatie zodat wij een bedrijf leren kennen. Welke aspecten zijn van belang en welke problematiek heerst er in de branche.
  2. Er volgt een inventarisatie van wat bijgehouden dient te worden. Hier worden de bronnen vastgelegd die Kuiper & Burger voor u gaat raadplegen.
  3. Periodiek worden de afgesproken bronnen door Kuiper & Burger gecontroleerd op wijzigingen.
  4. Kuiper & Burger rapporteert de relevante wijzigingen naar de klant. Met een toelichting wat relevant is en waarom.
  5. De betrokken adviseurs bij Kuiper & Burger hebben zowel gedegen juridische als technische kennis waardoor zij snel inzicht hebben in een bedrijfsvoering en daarom relatief eenvoudig  de relevantie van een wijziging kunnen boordelen.

Deze werkwijze heeft de volgende voordelen:

  • Geen dubbele informatie.
  • Omdat Kuiper & Burger dit doet voor meerdere bedrijven blijven de kosten beperkt.
  • De werkwijze is vastgelegd en geborgd in ons kwaliteitszorgsysteem, waarnaar uw eigen zorgsysteem eventueel kan verwijzen.

Informatie die evident niet van toepassing is, maar wel behoort tot de geselecteerde wetten, wordt niet opgestuurd. Dit geldt bijvoorbeeld voor wijzigingen die enkel betrekking hebben op andere branches of alleen gevolgen hebben voor de overheid (het bevoegd gezag).

Geef een reactie