Al jaren voert Kuiper & Burger incidentenonderzoeken uit, onder andere met de Tripod methodiek. De Tripod methodiek is een goede, eenvoudige, overzichtelijke manier om de echte, achterliggende oorzaak (latente fout) van een incident te vinden.

De Tripod incidentenanalyse inventariseert eerst de falende veiligheidsvoorzieningen. Daarna worden de falende beveiligingen/maatregelen geanalyseerd op directe oorzaken, de omstandigheden en vervolgens de achterliggende oorzaken. Door deze oorzaken, omstandigheden en achterliggende oorzaken helder te hebben, kunnen maatregelen worden genomen om een scala van vergelijkbare incidenten te voorkomen. Het incident met de falende veiligheidsvoorzieningen, de directe oorzaken, de omstandigheden en de achterliggende oorzaken worden gevisualiseerd in een Tripod boom.

Kuiper & Burger heeft een volgende belangrijke stap gezet om de ambitie om een expertise centrum op dit gebied te worden te realiseren. Door een samenwerking aan te gaan met Safety Solutions Consultants (SSC), kan Kuiper & Burger nu ook Tripod bèta software aanbieden. Meer informatie over de software vindt u hier.

Tripod bèta software is eenvoudige en toegankelijke software waarin gebruikers in staat zijn om een Tripod boom te maken ter ondersteuning van incidentenonderzoeken. Tevens kunnen hiermee bowtie risico-inventarisaties worden gemaakt.

Marco van de Pavoordt, directeur en senior adviseur bij Kuiper & Burger, heeft al vele incidentenonderzoeken uitgevoerd en diverse Masterclasses gegeven op dit gebied. Daarnaast heeft hij als gastdocent  aan de Hogeschool Rotterdam, afdeling chemische technologie, colleges incidentenonderzoek gegeven en zal dit in 2019 wederom doen. “De Tripod methodiek geeft op effectieve en overzichtelijke wijze een goed inzicht in wat er is gebeurd, hoe het is gebeurd en ook waarom het is gebeurd. De methodiek helpt om effectief verder te komen dan de oorzaak aan een menselijke fout toe te wijzen”.

Geef een reactie