Disclaimer

Kuiper & Burger Milieumanagement B.V. (Kamer van Koophandel: 27177214), hierna te noemen Kuiper & Burger, verleent u hierbij toegang tot kuiperburger.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.Kuiper & Burger behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website. 

Beperkte aansprakelijkheid

Kuiper & Burger spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kuiper & Burger.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kuiper & Burger nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kuiper & Burger.Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kuiper & Burger, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd

Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Ik wil de nieuwsbrief "Kuiper & Burger Highlights" ontvangen.

  Aanspreekvorm

  Elke Kuiper & Burger Highlights bevat een afmeldoptie. Op die manier kunt u zich te allen tijde afmelden. Voor meer informatie over onze Privacy Statement kunt u klikken op de link in de footer van de website.

  Wij gebruiken het programma MailChimp voor het versturen van onze Highlights. Alleen de door u hierboven ingevoerde informatie wordt gedeeld met MailChimp. Lees hier meer over de privacy statement van MailChimp.

  Kuiper & Burger

  Advies- en ingenieursbureau in milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening.

  Onze expertise

  Ondersteuning van MKB tot multinationals

  Kuiper & Burger ondersteunt bedrijven en organisaties varierend van MKB tot multinationals met over het algemeen een bovengemiddelde complexiteit, zoals BRZO, IPPC, Afval, Stikstofdepositie, hinder, etc. Door ons specialisme voeren wij grootse projecten uit.

  Huisadviseur

  Onze kennis, expertise, ervaring en netwerk zetten we in voor al uw vragen en uitdagingen.

  Vergunningen

  Wij ondersteunen bij het aanvragen van vergunningen en begeleiden van het vergunningsproces.

  Handhaving

  Een overheidsinspecteur komt langs en constateert afwijkingen. Wij helpen u met het proces.

  Toetsen en onderzoeken

  Wij voeren veel toetsen en onderzoeken zelf uit. Daarnaast hebben wij een groot netwerk van specialisten.

  Veiligheid

  Veiligheid is een breed begrip. En dat kunnen wij ook breed voor u invullen, zowel externe- als interne veiligheid.

  Academy

  Met onze ruim 25 jaar praktijkervaring weten wij van de hoed en de rand. Bekijk onze Kuiper & Burger Academy.
  Ons verhaal

  Wij ondersteunen bedrijven met een bovengemiddelde complexiteit

  Kuiper & Burger Advies- en Ingenieursbureau, opgericht in 1994, is gespecialiseerd in oplossingen op de gebieden Milieu, Veiligheid en Ruimtelijke Ordening. Wij beoordelen hoe de specifieke problematiek van onze klant passend en resultaatgericht kan worden aangepakt en verzorgen vervolgens alle hiervoor benodigde acties. Met onze uitgebreide kennis over deze onderwerpen kunnen wij u met al uw vragen op deze gebieden ondersteunen.

  Heeft u een uitdaging voor ons op het gebied van milieu, veiligheid of ruimtelijke ordening? Wij gaan deze graag aan!

  Referenties

  Wat opdrachtgevers over ons zeggen

  In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

  Lees de referenties

  Enough
  Johma
  Laatste nieuws

  Onze laatste artikelen

  Training incidentenonderzoek en gastcollege in mei: leuk en nuttig
  VBS-audits
  Bijhouden wet- en regelgeving

  Berichtnavigatie