Brzo

Wat is Brzo?

Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Het betreft een regelgeving voor bedrijven die met een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen werken. Brzo-bedrijven moeten specifieke maatregelen nemen omdat een ongeval bij een dergelijk bedrijf enorme gevolgen kan hebben voor de omgeving.

De oorsprong van Brzo

Brzo is de Nederlandse implementatie van de Seveso-richtlijn. De naam ‘Seveso-richtlijn’ vindt zijn oorsprong in het Italiaanse stadje Seveso waar zich een chemische ramp heeft afgespeeld. Op 10 juli 1976 heeft in de fabriek Icmesa een grote ontploffing plaatsgevonden waarbij giftige stoffen vrijkwamen. Door de gifwolken zijn tientallen mensen ziek geworden, duizenden dieren overleden en is een groot deel van de natuur verontreinigd. Om dergelijke gevallen in de toekomst te voorkomen is de Seveso-richtlijn opgesteld, welke in Nederland heeft geleid tot het Brzo.

Wanneer valt uw bedrijf onder het Brzo?

Het geldt voor bedrijven die gebruik maken van gevaarlijke stoffen. In het Brzo staat beschreven welke stofcategorieën en specifieke stoffen worden bestempeld als gevaarlijk. U bent een Brzo-bedrijf wanneer de drempelwaarde minimaal voor één van de aanwezige stoffen wordt overschreden. Afhankelijk van de gevaren en de hoeveelheid stoffen worden bedrijven ingedeeld in twee verschillende drempelinrichtingen:

Lage drempelinrichting

Brzo-bedrijven onder de lagedrempel zijn bedrijven die minder risico’s met zich meedragen dan bedrijven onder de hogedrempel. Dergelijke bedrijven worden verplicht gesteld om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om zware ongelukken te voorkomen en gevolgen op de omgeving te beperken. Dit moeten zij te allen tijde kunnen aantonen. Normaliter wordt er 1 keer per jaar, maar tenminste 1 keer per 2 jaar, een inspectie door de overheid uitgevoerd.

Hoge drempelinrichting

Brzo-bedrijven die vallen onder de hogedrempel moeten aan meer eisen voldoen. Zo moeten zij, naast de verplichtingen die gelden voor de lagedrempelinrichting, ook een veiligheidsrapport opstellen. Afhankelijk van de risico’s worden er jaarlijks of vaker inspecties uitgevoerd.

Toetsen en onderzoeken voor Brzo-bedrijven

Als uw bedrijf valt onder het Brzo kan het zijn dat u bepaalde toetsen en onderzoeken moet uitvoeren om de veiligheid te kunnen waarborgen. Bij Kuiper & Burger zijn we gespecialiseerd in het uitvoeren van verschillende onderzoeken welke zinvol zijn voor Brzo-bedrijven. Zo kunt u bij ons terecht voor o.a. een Quantitative Risk Assessment of een Milieu Risico Analyse.

Heeft u vragen of wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

IPPC

Wat is IPPC?

IPPC is een afkorting die staat voor Integrated Pollution Prevention and Control. Met de term IPPC-installaties worden installaties bij meestal grote bedrijven aangeduid die vallen onder de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). De Rie is een door de Europese Unie opgestelde richtlijn die Europese-lidstaten dwingt om de milieueffecten van IPPC-installaties te reguleren. Zo moet Nederland onder andere de hoeveelheid IPPC-installaties en -vergunningen communiceren aan de Europese commissie.

Wanneer heeft een bedrijf een IPPC-installatie?

De Rie bepaalt of een bedrijf een IPPC-installatie heeft. Bedrijven met een IPPC-installatie worden ook wel IPPC-bedrijven genoemd. In bijlage 1 van de Rie liggen activiteiten vastgelegd met eventuele bijbehorende drempelwaarden. Een voorbeeld van deze activiteiten zijn: het vergassen of vloeibaar maken van steenkool en de fabricage van organisch-chemische producten zoals kunststof materialen. Een bedrijf wordt een IPPC-bedrijf genoemd wanneer het één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de Rie uitvoert en de activiteit boven de eventuele drempelwaarde uitkomt. IPPC-installaties zijn veelal bedrijven die het milieu sterk kunnen belasten.

De activiteiten zijn vastgelegd voor de volgende categorieën

  • Energie-industrieën
  • Productie en verwerking van metalen
  • Minerale industrie
  • Chemische industrie
  • Afvalbeheer
  • Overige activiteiten

Regelgeving voor IPPC-bedrijven

Bedrijven met IPPC-installaties hebben een vergunning nodig om hun bedrijf te mogen exploiteren. Zo worden ze verplicht gesteld de best beschikbare technieken toe te passen om verontreiniging te beperken, zo min mogelijk energie en grondstoffen te gebruiken en zo min mogelijk afval te produceren. De beste beschikbare technieken worden beschreven in het Best Available Techniques-document (BREF). BBT-conclusies zijn onderdeel van BREF. De BBT-conclusies worden gebruikt als referentie voor de toetsing van de vergunningsvoorwaarden.

Laat uw BBT-toetsen

Bij Kuiper & Burger toetsen wij of uw activiteiten voldoen aan de BREF door middel van een BBT-toets. Dit is vereist voor IPPC-installaties maar is ook te adviseren voor andere bedrijven voor het aanvragen van vergunningen.

Heeft u vragen of wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Sitemap

Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Berichtnavigatie