Brzo

Wat is Brzo?

Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Het betreft een regelgeving voor bedrijven die met een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen werken. Brzo-bedrijven moeten specifieke maatregelen nemen omdat een ongeval bij een dergelijk bedrijf enorme gevolgen kan hebben voor de omgeving.

De oorsprong van Brzo

Brzo is de Nederlandse implementatie van de Seveso-richtlijn. De naam ‘Seveso-richtlijn’ vindt zijn oorsprong in het Italiaanse stadje Seveso waar zich een chemische ramp heeft afgespeeld. Op 10 juli 1976 heeft in de fabriek Icmesa een grote ontploffing plaatsgevonden waarbij giftige stoffen vrijkwamen. Door de gifwolken zijn tientallen mensen ziek geworden, duizenden dieren overleden en is een groot deel van de natuur verontreinigd. Om dergelijke gevallen in de toekomst te voorkomen is de Seveso-richtlijn opgesteld, welke in Nederland heeft geleid tot het Brzo.

Wanneer valt uw bedrijf onder het Brzo?

Het geldt voor bedrijven die gebruik maken van gevaarlijke stoffen. In het Brzo staat beschreven welke stofcategorieën en specifieke stoffen worden bestempeld als gevaarlijk. U bent een Brzo-bedrijf wanneer de drempelwaarde minimaal voor één van de aanwezige stoffen wordt overschreden. Afhankelijk van de gevaren en de hoeveelheid stoffen worden bedrijven ingedeeld in twee verschillende drempelinrichtingen:

Lage drempelinrichting

Brzo-bedrijven onder de lagedrempel zijn bedrijven die minder risico’s met zich meedragen dan bedrijven onder de hogedrempel. Dergelijke bedrijven worden verplicht gesteld om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om zware ongelukken te voorkomen en gevolgen op de omgeving te beperken. Dit moeten zij te allen tijde kunnen aantonen. Normaliter wordt er 1 keer per jaar, maar tenminste 1 keer per 2 jaar, een inspectie door de overheid uitgevoerd.

Hoge drempelinrichting

Brzo-bedrijven die vallen onder de hogedrempel moeten aan meer eisen voldoen. Zo moeten zij, naast de verplichtingen die gelden voor de lagedrempelinrichting, ook een veiligheidsrapport opstellen. Afhankelijk van de risico’s worden er jaarlijks of vaker inspecties uitgevoerd.

Toetsen en onderzoeken voor Brzo-bedrijven

Als uw bedrijf valt onder het Brzo kan het zijn dat u bepaalde toetsen en onderzoeken moet uitvoeren om de veiligheid te kunnen waarborgen. Bij Kuiper & Burger zijn we gespecialiseerd in het uitvoeren van verschillende onderzoeken welke zinvol zijn voor Brzo-bedrijven. Zo kunt u bij ons terecht voor o.a. een Quantitative Risk Assessment of een Milieu Risico Analyse.

Heeft u vragen of wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

IPPC

Wat is IPPC?

IPPC is een afkorting die staat voor Integrated Pollution Prevention and Control. Met de term IPPC-installaties worden installaties bij meestal grote bedrijven aangeduid die vallen onder de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). De Rie is een door de Europese Unie opgestelde richtlijn die Europese-lidstaten dwingt om de milieueffecten van IPPC-installaties te reguleren. Zo moet Nederland onder andere de hoeveelheid IPPC-installaties en -vergunningen communiceren aan de Europese commissie.

Wanneer heeft een bedrijf een IPPC-installatie?

De Rie bepaalt of een bedrijf een IPPC-installatie heeft. Bedrijven met een IPPC-installatie worden ook wel IPPC-bedrijven genoemd. In bijlage 1 van de Rie liggen activiteiten vastgelegd met eventuele bijbehorende drempelwaarden. Een voorbeeld van deze activiteiten zijn: het vergassen of vloeibaar maken van steenkool en de fabricage van organisch-chemische producten zoals kunststof materialen. Een bedrijf wordt een IPPC-bedrijf genoemd wanneer het één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de Rie uitvoert en de activiteit boven de eventuele drempelwaarde uitkomt. IPPC-installaties zijn veelal bedrijven die het milieu sterk kunnen belasten.

De activiteiten zijn vastgelegd voor de volgende categorieën

 • Energie-industrieën
 • Productie en verwerking van metalen
 • Minerale industrie
 • Chemische industrie
 • Afvalbeheer
 • Overige activiteiten

Regelgeving voor IPPC-bedrijven

Bedrijven met IPPC-installaties hebben een vergunning nodig om hun bedrijf te mogen exploiteren. Zo worden ze verplicht gesteld de best beschikbare technieken toe te passen om verontreiniging te beperken, zo min mogelijk energie en grondstoffen te gebruiken en zo min mogelijk afval te produceren. De beste beschikbare technieken worden beschreven in het Best Available Techniques-document (BREF). BBT-conclusies zijn onderdeel van BREF. De BBT-conclusies worden gebruikt als referentie voor de toetsing van de vergunningsvoorwaarden.

Laat uw BBT-toetsen

Bij Kuiper & Burger toetsen wij of uw activiteiten voldoen aan de BREF door middel van een BBT-toets. Dit is vereist voor IPPC-installaties maar is ook te adviseren voor andere bedrijven voor het aanvragen van vergunningen.

Heeft u vragen of wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Informatie

Contactgegevens

Jan van Beaumontstraat 1
2805 RN Gouda

Telefoon

Bedankt voor uw aanmelding.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelen binnen Kuiper & Burger.

Informatie

Contactgegevens

Jan van Beaumontstraat 1
2805 RN Gouda

Telefoon

Bedankt voor uw aanmelding. Wij nemen contact met u op.

Informatie

Contactgegevens

Jan van Beaumontstraat 1
2805 RN Gouda

Telefoon

Bedankt voor uw bericht. Wij nemen contact met u op.

  Welke training/masterclass wil je volgen?

  Persoons gegevens

  Aanhef

  Titel

  Voornaam

  Tusenvoegsel

  Achternaam

  Bedrijf

  Functie

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Factuur sturen naar

  Kenmerk

  Privacy Statement

  Kuiper & Burger Advies- en Ingenieursbureau, Persoonsgegevens en Privacy van klanten en relaties

  Versie: maart 2020

  Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese General Data Protection Regulation (GDPR) in werking getreden, oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is voor ons aanleiding aan te geven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en hoe wij in het algemeen omgaan met privacy.

  Onze website www.kuiperburger.nl maakt gebruik van https, dat wil zeggen de beveiligde manier van communicatie. U ziet dit aan het gesloten hangslotje. Daarmee wordt de communicatie tussen u en ons versleuteld en kunnen anderen niet meelezen met wat u bekijkt op onze website.

  Tevens wordt er voor ons digitaal dossier en onze Tripod Bèta software TR2 gebruik gemaakt van versleutelde informatieoverdracht via https.

  Op onze website zijn cookies actief. Hiervoor is er een cookie-melding op onze website geplaatst, die indien gewenst ook uitgezet kan worden. Wij bewaren de verzamelde gegevens maximaal 6 maanden conform het vrijstellingsbesluit WSB. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd of vernietigd. Onze webbeheerder heeft eveneens toegang tot deze gegevens. Met de webbeheerder hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de bewaartermijn en het anonimiseren is vastgelegd, alsmede het niet mogen delen van gegevens met derden. De gegevens worden niet verkocht aan derden of gedeeld met derden.

  Voor het overzicht van al onze klanten en relaties gebruiken wij  Microsoft Outlook. Alle klanten en relaties staan opgenomen in de “Contactpersonen”. Het privacy Statement van Microsoft vindt u hier. In ons contactpersonen register worden uw zakelijke gegevens opgenomen, zoals die op uw visitekaartje staan. Hierbij is ook aangegeven of deze klant/relatie onze nieuwsbrief “Highlights” ontvangt. Als u onze Highlights niet meer wilt ontvangen, kunt u zich altijd afmelden. Elke Highlights heeft die mogelijkheid. Ook uw e-mails worden in Outlook bewaard.

  Wij gebruiken voor het versturen van onze Highlights het programma MailChimp. Dit programma vullen wij uitsluitend met de voor het versturen van onze Highlights benodigde informatie, oftewel uw aanspreekvorm (heer, mevrouw), uw achternaam en uw emailadres. Voor de privacyverklaring van MailChimp kunt u hier klikken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met (de producent van) MailChimp.

  Alle relaties aan wie wij onze Highlights sturen, hebben van ons een Highlight gekregen die specifiek over privacy gaat. In deze Highlights wordt expliciet toestemming gevraagd om de Highlights te mogen blijven versturen. Deze toestemming bewaren wij.

  De gegevens die wij van u bewaren zijn uw zakelijke gegevens (normaliter de gegevens die op uw visitekaartje staan, dan wel in uw e-mail). Wij bewaren geen privégegevens van u, tenzij die toevallig hetzelfde zijn als uw zakelijke gegevens. Als u wilt weten welke gegevens wij van u hebben, kunt u ons verzoeken hiervan een overzicht te geven. Als u (specifieke gegevens of alle gegevens) wilt verwijderen uit ons overzicht, kunt u dat laten weten via een e-mail aan info@kuiperburger.nl met daarin uw naam, e-mailadres en verzoek tot verwijdering. U krijgt een bevestiging van de verwijdering.

  Alle projectgegevens staan op een server in Nederland, wij bewaren geen data op servers buiten Nederland (m.u.v. de gegevens die via Microsoft Outlook gaan, zoals hierboven al behandeld).

  Tenslotte zijn wij actief op LinkedIn en Twitter. Hierop plaatsen wij berichten en blogs. Deze berichten zijn ook op onze website te zien. Gelet op alle commotie rondom Facebook hebben wij besloten onze Facebookpagina te verwijderen. Voor de volledigheid:

  • wij delen geen gegevens van u met derden tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een opdracht;
  • wij verkopen of delen geen gegevens van u met derden;
  • uw persoonsgegevens worden bij ons zorgvuldig behandeld. Voor ons is vertrouwelijkheid van uw gegevens essentieel in onze relatie met u.

  Uiteraard houden wij ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele versie.Als u meer wilt weten of vragen heeft, neem dan contact op met Marco van de Pavoordt

  Referenties

  Wat opdrachtgevers over ons zeggen

  In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

  Lees de referenties

  Alco Energy Rotterdam
  Enough

  Algemene voorwaarden

  Klik hier voor onze Algemene voorwaarden.

  Referenties

  Wat opdrachtgevers over ons zeggen

  In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

  Lees de referenties

  Alco Energy Rotterdam
  Enough

  Cookieverklaring

  Versie: maart 2020

  Cookies zijn kleine tekstbestanden. Deze kleine tekstbestanden onthouden jouw surfgedrag en dit wordt opgeslagen op jouw computer. Je kan de cookies terugvinden in de map tijdelijke internetbestanden. Je browser controleert tijdens het bezoeken van een website of deze bestanden er zijn en zo ja wat jouw instellingen zijn.

  Cookies geven ons inzicht in hoe je onze website gebruikt. Zo kunnen we onze website verbeteren en ervoor zorgen dat jij relevantere informatie te zien krijgt. Tevens gebruiken we de cookies voor marketingdoeleinden.

  De cookies die wij verzamelen kunnen we gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Analytische doeleinden.
  • Om het gebruik van de website van Kuiper & Burger te analyseren en te verbeteren.
  • Social media doeleinden: Om informatie te delen die op jou aansluit via diverse social media kanalen.
  • Promotionele doeleinden: Om buiten de website van Kuiper & Burger (kuiperburger.nl) aanbiedingen te doen die relevant zijn. De aanbiedingen sluiten aan op de diensten van Kuiper & Burger en kunnen gepersonaliseerd zijn aan de hand van je gedrag op onze website zoals bekeken pagina’s.

  Wanneer de cookies uitgezet worden kan de beleving en het functioneren van de website van Kuiper & Burger niet optimaal zijn.

  Welke cookies gebruikt Kuiper & Burger
  Wij maken gebruik van de volgende cookies:

  • PHPSESSEID
  • Google Analytics

  Verwijderen en weigeren van cookies
  Via de browserinstellingen van je browser kun je reeds geplaatste cookies verwijderen. Ook kun je hier het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De manier waarop je dit dient te doen verschilt per browser. Wanneer het nodig is kan je de helpfunctie van je browser raadplegen. Het uitschakelen van de cookies heeft gevolgen voor de desbetreffende computer en browser en waarop je dit instelt.

  Wijziging verklaring
  Kuiper & Burger behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat je altijd van de inhoud op de hoogte bent.

  Referenties

  Wat opdrachtgevers over ons zeggen

  In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

  Lees de referenties

  Alco Energy Rotterdam
  Enough

  Berichtnavigatie