Handhaving

Elk bedrijf wordt periodiek geïnspecteerd door de overheid. Wanneer overtredingen worden geconstateerd kunnen, afhankelijk van de ernst van de overtreding en de reputatie van uw bedrijf, verschillende handhavingstrajecten worden gestart. Dit is uiteenlopend van een mondelinge opmerking, een handhavingsbrief tot aan een last onder dwangsom en bestuursdwang. Uw bedrijf kan zelfs onder verscherpt toezicht worden geplaatst. Ook klachten uit de omgeving kunnen aanleiding zijn voor handhavingstrajecten.

We helpen u pragmatische oplossingen te creëren en die te implementeren in goed overleg met bevoegd gezag of buren. Tevens houden we oog voor de juridische aspecten, schrijven zienswijzen en indien nodig gaan wij met u naar de bezwarencommissie of de rechter.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere huisadviseur diensten

Bijhouden ontwikkelingen Wet- en regelgeving en compliancy
Management systemen
SHEQ/KAMV ondersteuning
Opstellen en aanvragen van vergunningen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Bijhouden ontwikkelingen Wet- en regelgeving en compliancy

Wij houden voor u ontwikkelingen in wet- en regelgeving bij, alsmede publicaties van vergunningen en ruimtelijke ontwikkelingen. Wij inventariseren welke wet- en regelgeving voor u relevant is en stellen een compliancy register op zodat u altijd exact weet waaraan u moet voldoen. Op deze manier zorgt u ervoor dat u volledig in control bent.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere huisadviseur diensten

Management systemen
SHEQ/KAMV ondersteuning
Opstellen en aanvragen van vergunningen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Managementsystemen

Wij kunnen uw managementsystemen opzetten en implementeren. Ook kunnen wij uw interne auditor zijn, auditplanningen maken, audittraining geven, directiebeoordelingen schrijven of procedures en werkinstructies opstellen.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere huisadviseur diensten

SHEQ/KAMV ondersteuning
Opstellen en aanvragen van vergunningen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

SHEQ/KAMV ondersteuning

Het kan zijn dat u (tijdelijk) extra SHEQ ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld vanwege extra projecten of door afwezigheid van uw eigen SHEQ functionaris. Wij kunnen ondersteuning voor uw afdeling bieden of uw SHEQ-coördinator of SHEQ-manager zijn.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere huisadviseur diensten

Opstellen en aanvragen van vergunningen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Opstellen en aanvragen van vergunningen

Wij kunnen alle benodigde aanvragen voor vergunningen op het gebied van milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening voor u opstellen en volledig verzorgen. Dit zijn bijvoorbeeld milieuvergunningen (Wabo), natuurvergunningen (Wnb), lozingsvergunningen (Ww), maar ook milieueffectrapportages (MER) of m.e.r.-beoordelingen, of een melding Activiteitenbesluit en omgevingsvergunning beperkte milieu toets (OBM).

Ook bij andere vergunningen zoals bouwvergunningen, afwijken bestemmingsplan, kapvergunningen, aanlegvergunningen, etc. helpen wij u. Wij bespreken met u de strategie voor het vergunningstraject. Indien nodig voeren wij eerst een haalbaarheidsonderzoek of quickscan uit. Wij stellen de benodigde aanvragen op, zorgen dat alle toetsen en onderzoeken uitgevoerd worden en houden het tijdspad in de gaten. Ook voeren we het overleg met het bevoegd gezag. Uiteraard houden we u volledig op de hoogte en worden alle belangrijke onderwerpen vooraf en achteraf met u besproken. Oftewel, u bent in control ook al ontzorgen wij u. Als de ontwerpvergunning is afgegeven beoordelen wij die en bespreken we deze met u. Indien nodig stellen wij zienswijzen op alsook bezwaar- en beroepschriften.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere huisadviseur diensten

Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma