Ga omhoog

“Is straffen het doel, of gaat het om naleving?”

Paul Schuurmans, directeur van omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek verteld

De rubriek Uitgesproken geeft een podium aan omgevingsdiensten. In deze derde editie is het woord aan Paul Schuurmans. De directeur van omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek vertelt over het belang van een dialoog met opdrachtgevers. “Is straffen het doel, of gaat het om naleving?”

 

“Het is een bekend fenomeen dat onze opdrachtgevers gewend zijn voornamelijk op aantallen te sturen. We krijgen een bepaalde hoeveelheid controles opgelegd, en dan maar kijken of we dat halen. Het punt is: als je vraagt waarom 94 controles en niet 86, bijvoorbeeld, dan kan een opdrachtgever die vraag meestal niet beantwoorden. Dan blijft het stil. Daar kun je moeilijk over doen, maar ik zeg: het is onze verantwoordelijkheid om het gesprek hierover aan te gaan.”

 

Dialoog

“Ik nodig mezelf regelmatig bij opdrachtgevers uit. Dan neem ik contact op met een wethouder en die zegt dan: kom maar spreken in de raadscommissie. Nou, graag. Ik ben altijd op zoek naar dialoog. Als het vervolgens lukt om de informatiepositie binnen een gemeente te versterken, zodat ze hun wensen en doelen scherper kunnen formuleren, dan is mijn doel bereikt.”

 

Vertrouwen

“Mijn punt: door als omgevingsdiensten met onze opdrachtgevers het gesprek aan te gaan, kunnen we de afstand kleiner maken. Dan kan er een vertrouwensband ontstaan. En dan kun je beter met elkaar samenwerken en betere resultaten boeken. Dat is de uitdaging waar we voor staan.”

 

Doelen

“Bij dit soort gesprekken komt al gauw informatie gestuurd handhaven in beeld. Wat mij opvalt, is dat het dan meestal over kwaliteit gaat. Van mij mag er veel meer over doelen gesproken worden. Is straffen het doel? Of gaat het om naleving, om zorgen dat zoveel mogelijk bedrijven zich aan de regels houden?”

 

Naleving

“Als omgevingsdiensten zijn we geen politie, geen boevenvangers. Wij zijn er om bestuur en beleid lokaal te effectueren. Als je dit relateert aan het belang van rechtsgelijkheid en ‘level playing field’, dan is het vooral belangrijk om te zorgen dat de regels worden nageleefd. Zodat iedereen voldoet aan dezelfde standaarden – schoon, veilig, eerlijk.”

 

Cijfers

“Vanuit een focus op naleefgedrag zou je zelfs kunnen stellen dat je misschien wel meer hebt aan vijf voorlichters dan aan zeven controleurs. Daarom is dat gesprek met onze opdrachtgevers zo belangrijk. Want wat vinden zij? En dan kom je meteen ook bij het dubbele. Want het is niet aan ons om te bepalen waar we hoe vaak gaan kijken, maar we beschikken wel over de cijfers die je kunnen helpen dat te bepalen.”

 

bron: LMA