info@kuiperburger.nl +31 (0)85 - 044 26 00
Ga omhoog

Tijdelijke Natuur en natuurdoelstelling / kwaliteit leefomgeving / participatie / verbeterd contact met gebiedsontwikkelaars:

Een onverwacht team

U heeft ze vast wel binnen uw gemeente of (haven)gebied. Die terreinen die bestemd zijn voor woningbouw, wegen, bedrijventerrein of agrarisch gebied, waar al jaren niets mee gebeurt.Terreinen waarvan u wel weet dat de ontwikkeling daarvan nog even gaat duren, omdat er nog geen ontwikkelaar is of omdat de marktomstandigheden nog niet gunstig zijn. Vanuit het (grond)exploitatieplan heeft u er wel onderhoud en kosten aan. Het terrein moet immers een paar keer per jaar worden bewerkt om geen aantrekkelijke vestigingsplaats te worden voor beschermde flora en fauna. U wilt immers niet in een procedure terecht komen waarbij de ontwikkeling van het terrein vertraagd of moet worden afgesteld vanwege beschermde flora of fauna. Een jaarlijks terugkerende kostenpost dus die best op kan lopen als u veel van dit soort terreinen heeft. En dit zijn nou net ook de terreinen waarover veel burgers klagen. 

Dat hoeft niet.
Verrassend genoeg kan een melding “Tijdelijke Natuur” uitkomst bieden bij terreinen die tenminste een jaar braak blijven liggen. Dat is niet eens zo’n lange termijn aangezien voorbereiding, vergunningentraject en detailontwerp zo een jaar kunnen duren. Hou op zeg!Aan “Tijdelijke Natuur” hebben we heel veel werk en kosten!Een gebiedsontwikkelaar ziet ons al aankomen!Niemand handhaaft toch op flora en fauna als we eenmaal gaan ontwikkelen! 

Juist niet!
Die plant- en diersoorten vestigen zich toch wel, houden zich nooit aan een bestemmingsplan..Onder de nieuwe Wet natuurbescherming is het toezicht strenger geworden en wordt altijd gevraagd naar een recente quickscan flora en fauna. Dus waarom niet een stukje bestuurlijke zekerheid inbouwen met “Tijdelijke Natuur”, en uw dure grond beter beschermen. Ook als de gebiedsontwikkeling nog 10 jaar op zich laat wachten? 

Hoe werkt het?

Voor “Tijdelijke Natuur” is een quickscan flora en fauna nodig. Alle plant- en diersoorten die daarbij gevonden worden moeten worden verplaatst volgens de strenge regels uit de Wet natuurbescherming. Daar zit u ook aan als u niets doet, die plant– en diersoorten zitten er immers al.Maar nu komt het mooie: na het akkoord op de melding “Tijdelijke Natuur” kan alles wat zich in de periode van 1 tot maximaal 10 jaar vestigt heel veel makkelijker en sneller opgeruimd worden, via de “Gedragscode Tijdelijke Natuur”. Dit met instemming van burgers, gebiedsontwikkelaars en natuur- en milieuorganisaties. 
 

Voordelen van “Tijdelijke Natuur” voor terreinbezitters:

 • U hebt er geen omkijken naar: er wordt geen natuurgebied ingericht, er wordt niets onderhouden, de natuur moet zich op eigen kracht vestigen, er zijn geen directe kosten aan verbonden, u bent van de motorcrossers af en het wordt geen recreatieterrein;
 • De periode is flexibel van minimaal 1 tot maximaal 10 jaar en hoeft niet van te voren te worden vastgelegd;
 • De procedure is zeer kort en niet duur vergeleken met de ontheffingsprocedure in het kader van de Wnb en vraagt weinig voorbereiding;
 • Ieder braakliggend gebied met een andere bestemming dan natuur, in iedere provincie mag meedoen;
 • De gebieden zijn met name geschikt voor pionierssoorten;
 • De gebieden kunnen dienen als tijdelijke verbinding voor flora en fauna;
 • De kwaliteit van de leefomgeving gaat vooruit:
  • groen ziet er aantrekkelijker uit dan braakliggend en heeft een positieve invloed op veel mensen;
  • omwonenden kunnen op de hoogte worden gehouden, zodat ze weten dat er iets met het terrein gaat gebeuren en het niet alleen maar braak ligt;
  • omwonenden kunnen er (indien gewenst) wel doorheen lopen of gaan zitten;
  • de ondergrond wordt door begroeiing vastgelegd, dus geen stofverspreiding meer vanaf dat terrein;
 • U bespaart de kosten om het terrein te verstoren;
 • U bespaart de kosten voor ontheffingen om dier- en plantsoorten weg te halen;
 • Voor die terreinen die veel “in het oog springen” bij burgers kunnen er beperkte kosten zijn om hen op de hoogte te houden van het doel en de tijdelijkheid. Maar dit vergroot juist de participatie.
 • De gedragscode is geaccepteerd door natuur- en milieuorganisaties en de overheid;
 • Het geeft duidelijkheid naar gebiedsontwikkelaars, naar natuur- en milieuorganisaties, naar burgers en naar u als terreinbezitter. Dit vergroot de bestuurlijke zekerheid en de bedrijfszekerheid.
 • Een gebied dat zich blijft ontwikkelen met oog voor de natuur en de leefbaarheid. Dat is een landelijk lijstje waar u zich, bijvoorbeeld als gemeente, wel in wilt bevinden.

 

Lijkt dit u interessant?

Kuiper & Burger Advies- en Ingenieursbureau heeft op 14 juni 2018 een inhoudelijke lunch “Tijdelijke Natuur” georganiseerd onder leiding van Susanne Kuijpers van de Milieufederatie Zuid-Holland om haar klanten nog beter op dit vlak te kunnen helpen. Neem contact met ons op via 085-044 2600, info@kuiperburger.nl of j.verlouw@kuiperburger.nl. Wij kunnen u vrijblijvend informeren en uiteraard is uw provinciale Milieufederatie hier ook toe bereid.

Jurian Verlouw

Wilt u meer weten over Tijdelijke Natuur, neem contact met mij op via j.verlouw@kuiperburger.nl of per telefoon op 085-044 26 00. Ik help u graag!