Klachten vanuit de omgeving

Klachten uit de omgeving zijn erg vervelend, zelfs als deze onterecht blijken te zijn. De relatie met de buren is altijd belangrijk voor een bedrijf. Klachten kunnen daarbij ook nog eens leiden tot handhaving. Dat vereist extra aandacht. Als uw omgeving geen vertrouwen meer heeft in uw bedrijf of personen in uw bedrijf kan dit een erg groot probleem geven. Ons omgevingsmanagement kan hierin ondersteunen door met een goede aanpak weer “on speaking terms” te komen en vertrouwen (enigszins) te herstellen.

Van belang is, dat direct echte oplossingen voor de overtredingen worden gevonden en geïmplementeerd. Regelmatig zien wij dat er snelle oplossingen worden geïmplementeerd die achteraf niet het probleem oplossen, maar een symptoom van het probleem. Ook kan hieraan veel geld worden uitgegeven zonder dat het een echte oplossing biedt. Wij helpen u om de juiste oplossingen te vinden en zodanig te implementeren dat ook draagvlak ontstaat binnen uw organisatie.

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere handhaving diensten

Verscherpt toezicht
Bezwarencommissie en rechter
Overtreding
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Verscherpt toezicht

Bedrijven kunnen onder verscherpt toezicht geplaatst worden. Dit wordt alleen gedaan bij bedrijven die meerdere overtredingen hebben begaan, of waar zaken mis gaan of niet goed geregeld zijn die ernstige risico’s kunnen geven. De criteria hiervoor zijn niet strak omlijnd en de omgevingsdiensten of inspecties hebben hier vrijheid in.

Eenmaal onder verscherpt toezicht start een lastig traject: er weer voor zorgen dat het verscherpt toezicht weer opgeheven kan worden. Dit kost meestal veel tijd en energie, waardoor het van groot belang is dat traject direct op de goede manier te starten. De prioriteit van bevoegd gezag is het wegnemen van de overtredingen, terwijl voor u b.v. andere prioriteiten, zoals financiën, ook belangrijk zijn. Het kan erg lastig zijn om hierin de goede stappen te zetten. Wij helpen u om dit te doen en ondersteunen u in alle stappen. Lees meer over wat het in de praktijk betekend om onder verscherpt toezicht te staan en hoe je hier als bedrijf mee om gaat.

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere handhaving diensten

Bezwarencommissie en rechter
Overtreding
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Bezwarencommissie en rechter

Als u het niet eens bent met de last onder dwangsom of bestuursdwang heeft u de mogelijkheid u hiertegen juridisch te verweren. Oftewel, u kunt een bezwaar indienen tegen de last onder dwangsom. Dit bezwaar gaat naar de bezwarencommissie van het bevoegd gezag. Er zal dan normaliter een zitting worden gehouden, waarin zowel u als bevoegd gezag toelichting kan geven. De bezwarencommissie geeft daarna een advies aan het bevoegd gezag, die in een besluit dat advies overneemt, of niet, en daarmee de last onder dwangsom dan wel bestuursdwang aanpast of in stand laat. Indien u een spoedeisend belang heeft, b.v. bij een last onder bestuursdwang die (deels) sluiting beoogt, kunt ook direct naar de (voorzieningen)rechter met een verzoek om een voorlopige voorziening.

Als de uitkomst niet naar wens is, zijn er nog andere mogelijkheden. Van belang is dat de evt. eerder ingediende zienswijze voldoende gronden zijn opgenomen, aangezien die gronden ook de basis moeten vormen voor het bezwaar, beroep en hoger beroep.

Kuiper & Burger is een advies- en ingenieursbureau met een specialisatie in milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening.
Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere handhaving diensten

Overtreding
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Handhaving op overtredingen

Handhaving start meestal met een bezoek van een inspecteur. Deze inspecteur constateert een afwijking en beoordeelt hoe ernstig deze afwijking is. Vaak wordt eerst een brief gestuurd, waarin de overtreding wordt aangegeven en een periode wordt gegeven om deze overtreding ongedaan te maken. Mocht in die periode de overtreding niet ongedaan zijn gemaakt, kan als volgende stap een (voornemen) last onder dwangsom worden opgelegd.

Als de overtreding ernstig is, kan ook direct een (voornemen) last onder dwangsom of bestuursdwang worden opgelegd. Bij de inspectie SZW heet dit een voornemen opleggen eis. Beiden betekenen dat als u niet binnen de gestelde tijd de overtreding ongedaan heeft gemaakt er geldbedragen worden verbeurd of het bedrijf (deels) wordt stilgelegd.

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere overtreding diensten

Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough