Verscherpt toezicht

Mocht u onder verscherpt toezicht zijn gesteld, breekt er een zeer lastige periode aan om hier weer vanaf te komen. Dit vereist een speciale aanpak direct vanaf het begin. Anders wordt de lastige periode zomaar ook een heel vervelende periode. Met bijbehorende kosten.

De overheid stelt u onder verscherpt toezicht aangezien zij van mening zijn dat u niet “in control” bent en de veiligheidsrisico’s te groot zijn. Beiden moeten dus aangepakt worden. Wij helpen u de juiste prioriteiten te stellen. Tevens helpen wij u in de communicatie en houding naar het bevoegd gezag.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere veiligheidsdiensten

Arboveiligheid
Veiligheidscultuur
Incidenten en near-misses
Audits en beoordeling
Risico inventarisatie
Preventiebeleid zware ongevallen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Arboveiligheid

Werknemers moeten veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren zowel op kantoor, in werkplaatsen en met machines en installaties. Wij helpen u hierin de weg te vinden en bepalen met u of maatregelen genomen moeten worden en zo ja welke. Het gaat dan om de generieke RI&E en de diepte RI&E’s.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere veiligheidsdiensten

Veiligheidscultuur
Incidenten en near-misses
Audits en beoordeling
Risico inventarisatie
Preventiebeleid zware ongevallen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Veiligheidscultuur

De aanwezige veiligheidscultuur bepaalt in belangrijke mate de veiligheid in een organisatie. Aandacht hiervoor kan de veiligheid dus fors verbeteren. De veiligheidscultuur wordt bepaald door de directie en het management. Zij moeten dat niet alleen op papier zetten, maar dit ook in de praktijk uitdragen en het goede voorbeeld geven. Dat is lastiger dan het lijkt. Wij helpen u daar mee om dit vervolgens op de werkvloer ook tussen de oren te krijgen, waaronder met een korte training/uitlegsessies.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere veiligheidsdiensten

Incidenten en near-misses
Audits en beoordeling
Risico inventarisatie
Preventiebeleid zware ongevallen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma