Verscherpt toezicht

Mocht u onder verscherpt toezicht zijn gesteld, breekt er een zeer lastige periode aan om hier weer vanaf te komen. Dit vereist een speciale aanpak direct vanaf het begin. Anders wordt de lastige periode zomaar ook een heel vervelende periode. Met bijbehorende kosten.

De overheid stelt u onder verscherpt toezicht aangezien zij van mening zijn dat u niet “in control” bent en de veiligheidsrisico’s te groot zijn. Beiden moeten dus aangepakt worden. Wij helpen u de juiste prioriteiten te stellen. Tevens helpen wij u in de communicatie en houding naar het bevoegd gezag.

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere veiligheidsdiensten

Arboveiligheid
Veiligheidscultuur
Incidenten en near-misses
Audits en beoordeling
Risico inventarisatie
Preventiebeleid zware ongevallen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Arboveiligheid

Werknemers moeten veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren zowel op kantoor, in werkplaatsen en met machines en installaties. Wij helpen u hierin de weg te vinden en bepalen met u of maatregelen genomen moeten worden en zo ja welke. Het gaat dan om de generieke RI&E en de diepte RI&E’s.

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere veiligheidsdiensten

Veiligheidscultuur
Incidenten en near-misses
Audits en beoordeling
Risico inventarisatie
Preventiebeleid zware ongevallen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Veiligheidscultuur

De aanwezige veiligheidscultuur bepaalt in belangrijke mate de veiligheid in een organisatie. Aandacht hiervoor kan de veiligheid dus fors verbeteren. De veiligheidscultuur wordt bepaald door de directie en het management. Zij moeten dat niet alleen op papier zetten, maar dit ook in de praktijk uitdragen en het goede voorbeeld geven. Dat is lastiger dan het lijkt. Wij helpen u daar mee om dit vervolgens op de werkvloer ook tussen de oren te krijgen, waaronder met een korte training/uitlegsessies.

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere veiligheidsdiensten

Incidenten en near-misses
Audits en beoordeling
Risico inventarisatie
Preventiebeleid zware ongevallen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Incidenten en near-misses

Bij elk bedrijf vinden incidenten plaats en nog vaker near-misses. Van incidenten en near-misses kan heel veel geleerd worden door deze goed te analyseren. Vaak wordt alleen de directe oorzaak geïdentificeerd. Dit is bijna altijd een menselijke fout of een technisch falen van een apparaat, beveiliging of voorziening. Uiteraard is het belangrijk om de directe oorzaak te vinden en weg te nemen.

Voor de lange termijn is het echter nog belangrijker om de achterliggende oorzaken te vinden en weg te nemen. Waarom werd die fout gemaakt of faalde de voorziening? Antwoorden hierop geven veel informatie en ruimte om te leren en te verbeteren. Ook het onderzoeken van near misses is belangrijker dan vaak gedacht. Incidenten worden bijna altijd voorafgegaan door near misses. Er zijn bij elke organisatie near misses waarvan iedereen denkt van “pfoe, daar zijn we toch goed weg gekomen”. Daar is veel van te leren.

Incidentenonderzoek

Wij doen het incidentenonderzoek voor u en met u. We kunnen daarvoor diverse analyse methodieken gebruiken zoals Tripod Bèta, RCA en 5x why. Tripod Bèta staat bekend als één van de beste methodieken en wordt internationaal toegepast. Wij hebben daarvoor eigen software (TR2), waarvoor u ook een licenties kunt kopen. Ook geven wij trainingen en Masterclasses incidentenonderzoek. Bekijk de Kuiper & Burger academy voor meer informatie over onze training en masterclasses.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere veiligheidsdiensten

Audits en beoordeling
Risico inventarisatie
Preventiebeleid zware ongevallen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Audits en beoordeling

Elk systeem dient geauditeerd te worden. U heeft waarschijnlijk interne auditoren, maar wij kunnen voor u ook optreden als interne auditor. Of uw auditoren training geven om hun kennis en auditniveau te verhogen. Zodat elke interne audit nuttige aanknopingspunten biedt om uw organisatie te verbeteren.

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere veiligheidsdiensten

Risico inventarisatie
Preventiebeleid zware ongevallen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Risico inventarisatie

Risico studies kunnen bijvoorbeeld een Bowtie onderzoek zijn of een HAZOP studie zijn. Vaak zijn die al aanwezig en anders helpen wij u die uit te voeren. Aansluitend moeten de resultaten beoordeeld worden. Een ARIE of Brzo-bedrijf heeft daarvoor een risicobeoordelingsmatrix. Mocht u die niet hebben, stellen wij deze met u op of helpen uw bestaande matrix te verbeteren.

Management of Change

Management of Change (MoC) is vaak een lastig onderwerp: wanneer wel en wanneer niet? Ook wordt de extra administratieve rompslomp als vervelend ervaren. Wij hebben hierover pragmatische ideeën hoe dit goed en effectief op te zetten en te implementeren inclusief checklists maatgemaakt voor uw organisatie. MoC is breed toepasbaar in alle organisaties.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere veiligheidsdiensten

Preventiebeleid zware ongevallen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Preventiebeleid zware ongevallen

Alle bedrijven die onder ARIE-regeling of het Brzo vallen (zowel lage als hoge drempel inrichtingen) moeten een PBZO en een VBS hebben. De hoge drempel Brzo-bedrijven moeten daar bovenop een VR hebben. De inhoud hiervan is vastgelegd in de Arboregeling dan wel de SEVESO III richtlijn en uitgewerkt in de PGS6. Het is dus niet moeilijk te weten wat er moet zijn, het gaat er om hoe dat wordt vormgegeven. Wij houden van een pragmatische effectieve aanpak, waarbij wij deze documenten beknopt, toepasbaar en begrijpelijk houden

Het VBS is een systeem met een vergelijkbare structuur en systematiek als een ISO9001 kwaliteitssysteem of ISO14001 milieuzorgsysteem. Uiteraard is de inhoud wel anders en zijn normen voor veiligheid ook vastgelegd in wet- en regelgeving. De zes elementen moeten beschreven zijn zoals o.a. de risico inventarisatie en evaluaties, management of change en de beheersing van de uitvoering. Alle elementen zijn belangrijk, maar focus ligt vaak op deze twee elementen. Wij vullen alle elementen samen met u in.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere veiligheidsdiensten

Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough