info@kuiperburger.nl +31 (0)85 - 044 26 00
Ga omhoog
Afbeelding AkzoNobel, ING en Philips in Global 100 most sustainable companies

AkzoNobel, ING en Philips in Global 100 most sustainable companies

AkzoNobel, ING en Philips hebben de Corporate Knights Global 100 index gehaald – een jaarlijks overzicht van de 100 meest duurzame bedrijven wereldwijd.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Vervanging gevaarlijke stoffen

Vervanging gevaarlijke stoffen

Substitutie: vervang uw gevaarlijke stoffen door een veiliger en duurzamer alternatief Het vervangen van gevaarlijke chemicaliën door veiligere chemische stoffen of technieken kan leiden tot flinke voordelen voor uw bedrijf, voor het milieu en voor de gezondheid van werknemers en consumenten. Maar welke voordelen zijn dit precies en welke hulp kunt u krijgen bij vervanging?

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Klimaatwijs op vakantie

Klimaatwijs op vakantie

doe de check

Veel mensen zoeken en boeken in deze periode hun vakantie. De vakantiekeuze maakt veel uit voor het klimaat. Milieu Centraal rekent met een nieuwe tool uit wat de klimaatimpact is van een vakantie én wat je kunt doen om de uitstoot te verlagen.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding In 2023 meer duurzame energie dan verwacht

In 2023 meer duurzame energie dan verwacht

De komende jaren gebruiken huishoudens en bedrijven steeds meer duurzaam opgewekte energie.

In 2023 zal het aandeel hernieuwbare energie ten opzichte van de start van het Energieakkoord in 2013 meer dan verdrievoudigd zijn tot 17,3%. Dit is ruim boven de doelstelling van 16% die de 47 partijen in het akkoord hebben afgesproken om de transitie van fossiele naar duurzame energie te maken. Dat blijkt uit de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV) die de minister van Economische Zaken mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu vandaag aan de Tweede Kamer stuurt.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding 23 november Natuurbeheer en natuurontwikkeling

23 november Natuurbeheer en natuurontwikkeling

Mini simposia georganiseerd door Regelink over Natuurbeheer en natuurontwikkeling

De afgelopen jaren hebben de organisaties van de Terogroep, waar Regelink Ecologie & Landschap onderdeel van is, een groot netwerk en schat aan kennis en ervaring opgebouwd. Dat netwerk, kennis en ervaring delen we via onze websites, artikelen in vakbladen, door middel van cursussen, maar ook door middel van mini-symposia. Ieder jaar organiseren we een aantal mini-symposia, verspreid in het land.

Lees meer >