Stikstofdepositie berekenen

De Wet natuurbescherming eist dat aangewezen gebieden (de Natura 2000-gebieden) beschermd worden. Wilt u uw bedrijf bijvoorbeeld uitbreiden? Of bent u bezig met nieuwe ontwikkelingen? Bedenk dat u, om de gevolgen in kaart te brengen voor Natura 2000-gebieden, uw stikstokdepositie dient te berekenen. Het team van Kuiper & Burger is ervaren in het berekenen en rapporteren van stikstofdepositie en denken graag met u mee zodat uw geplande ontwikkelingen door kunnen gaan.

AERIUS calculator

Wij inventariseren uw stikstofbronnen en modelleren dat in het verplichte AERIUS calculator programma. Wij doen dat zowel voor de bouwfase als de gebruiksfase. Als blijkt dat uw plannen een te hoge stikstofdepositie geven, denken wij met u mee hoe dit op te lossen. Als gewenst stellen wij ook de benodigde aanvraag voor een vergunning op.
Wanneer uit de berekening blijkt dat binnen een Nature 2000-gebied de jaarlijkse stikstofdepositie niet hoger is dan 0,00 mol/ha per jaar, betekent dit dat de ontwikkeling door kan gaan. Helaas is dit vaak niet het geval. Door de aanschaf van nieuw materieel (kraan, shovel, etc.), een installatie met een verbrandingsmotor en het extra verkeer naar de locatie wordt de stikstofdrempel snel overschreden.

De drempelwaarde van de stikstofdepositie

Wanneer de depositie hoger is dan 0,00 mol/ha per jaar betekent dit niet direct dat de ontwikkelingen moeten worden afgeblazen. Vervolgens moet een beoordeling plaatsvinden om aan te tonen dat er geen significante gevolgen zijn voor de omgeving. Daarnaast helpen we u ook graag bij het zoeken naar oplossingen zodat de emissie verminderd kan worden.

Informatie aanvragen

Bij Kuiper & Burger zijn we gespecialiseerd in het uitvoeren van stikstofdepositie berekeningen. Ontvangt u graag een offerte of heeft u een andere vraag over stikstofdepostie? Vul dan het contactformulier in via onderstaande knop of bel ons direct op 085 044 26 00.

Andere onderzoeken

Incidentenonderzoek
Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
ZZS-toets
Maatwerkonderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Quickscan
Quantitative Risk Assessment
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Incidentenonderzoek

Is er bij u een incident geweest en moet u daarnaar onderzoek doen? Of wilt u maximaal leren van incidenten en near misses? Wij kunnen dit incident voor u onafhankelijk onderzoeken, waarbij wij, afhankelijk van het incident of uw wensen, verschillende analysemethodieken kunnen inzetten voor incidentenonderzoek.

Incidenten en near-misses

Helaas kan ook bij uw bedrijf een incident of near-miss plaatsvinden. Het is belangrijk een incident grondig te analyseren met behulp van een incidentenonderzoek. Vaak wordt enkel de directe oorzaak geïdentificeerd. Door middel van een goed incidentenonderzoek achterhaalt u niet alleen de directe oorzaken, maar ook de achterliggende oorzaken zodat er effectieve maatregelen getroffen kunnen worden om incidenten in de toekomst te voorkomen.

Onze methodieken voor incidentenonderzoek

Wij voeren graag samen met u een incidentenonderzoek uit. Hiervoor beschikken wij over verschillende analyse methodieken zoals Tripod Bèta, Root Cause Analyse (RCA) en 5x why. Tripod Bèta staat internationaal bekend als één van de beste methodieken. De methode maakt de hele keten inzichtelijk zodat er grondige conclusies kunnen worden getrokken en er vervolgens effectieve maatregelen worden genomen. Wij hebben hierin onze eigen software waarvoor u een licentie kunt aanschaffen. Daarnaast geven wij ook trainingen waarin wij aan de hand van praktijkcasussen uitleggen hoe een incidentonderzoek uitgevoerd word.

Vragen over incidentenonderzoek

Heeft u een incident dat u wilt laten onderzoeken? Heeft u vragen over incidentenonderzoek? Neem dan contact met ons op

Andere onderzoeken

Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
ZZS-toets
Maatwerkonderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Quickscan
Quantitative Risk Assessment
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Berichtnavigatie