Stikstofdepositie berekenen voor uw project

Wilt u uw bedrijf uitbreiden? Of bent u bezig met nieuwe ontwikkelingen?

Het team van Kuiper & Burger is ervaren in het berekenen en rapporteren van stikstofdepositie.
We denken graag met u mee zodat u de juiste vergunningen kunt aanvragen en uw geplande ontwikkelingen door kunnen gaan.

Onze werkwijze

De Wet natuurbescherming eist dat aangewezen gebieden (de Natura 2000-gebieden) beschermd worden. Bedenk dat u, om de gevolgen in kaart te brengen voor Natura 2000-gebieden, uw stikstokdepositie dient te berekenen. Wij inventariseren uw stikstofbronnen en modelleren dat in het verplichte AERIUS calculator programma. Wij doen dat zowel voor de bouwfase als de gebruiksfase. Als blijkt dat uw plannen een te hoge stikstofdepositie geven, denken wij met u mee hoe dit op te lossen. Als gewenst stellen wij ook de benodigde aanvraag voor een vergunning op.
Wanneer uit de berekening blijkt dat binnen een Nature 2000-gebied de jaarlijkse stikstofdepositie niet hoger is dan 0,00 mol/ha per jaar, betekent dit dat de ontwikkeling door kan gaan. Helaas is dit vaak niet het geval. Door de aanschaf van nieuw materieel (kraan, shovel, etc.), een installatie met een verbrandingsmotor en het extra verkeer naar de locatie wordt de stikstofdrempel snel overschreden.

Wanneer is een stikstofdepositie berekening nodig?

Voor projecten die invloed kunnen hebben op Natura2000-gebieden, zoals ontwikkelingen in landbouw, woningbouw, wegenbouw en industrie, is het noodzakelijk om een stikstofdepositie berekening uit te voeren met de AERIUS-calculator. Deze berekening is verplicht voor activiteiten zoals nieuwbouw, uitbreidingen, wijzigingen in bestemmingsplannen en vergunningsplichtige evenementen. Het doel is om significant negatieve effecten op deze beschermde gebieden uit te sluiten, waarbij rekening gehouden moet worden met de emissie van stikstofverbindingen zoals ammoniak en stikstofoxiden die in de natuur kunnen neerslaan.

De drempelwaarde van de stikstofdepositie

Wanneer de depositie hoger is dan 0,00 mol/ha per jaar betekent dit niet direct dat de ontwikkelingen moeten worden afgeblazen. Vervolgens moet een beoordeling plaatsvinden om aan te tonen dat er geen significante gevolgen zijn voor de omgeving. Daarnaast helpen we u ook graag bij het zoeken naar oplossingen zodat de emissie verminderd kan worden.

Stikstofdepositie laten berekenen?

Bij Kuiper & Burger zijn we gespecialiseerd in het uitvoeren van stikstofdepositie berekeningen. Ontvangt u graag een offerte of heeft u een andere vraag over stikstofdepostie? Vul dan onderstaand contactformulier in of bel ons direct op 085 044 26 00.

Stel hier je vraag

  Andere onderzoeken

  Incidentenonderzoek
  Due diligence
  ABM-toets
  Emissie – immissietoets
  Haalbaarheidsonderzoek
  Bref / BBT-toets
  PGS-toets
  NRB-toets
  ZZS-toets
  Maatwerkonderzoek
  Luchtkwaliteitsonderzoek
  Ecologisch onderzoek soortenbescherming
  Vervoersplan
  Onderzoek energiebesparing
  Quickscan
  Quantitative Risk Assessment
  Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
  Geluidsonderzoek
  Geuronderzoek
  Referenties

  Wat opdrachtgevers over ons zeggen

  In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

  Lees de referenties

  Alco Energy Rotterdam
  Enough

  Incidentenonderzoek

  Is er bij u een incident geweest en moet u daarnaar onderzoek doen? Of wilt u maximaal leren van incidenten en near misses? Wij kunnen dit incident voor u onafhankelijk onderzoeken, waarbij wij, afhankelijk van het incident of uw wensen, verschillende analysemethodieken kunnen inzetten voor incidentenonderzoek.

  Incidenten en near-misses

  Helaas kan ook bij uw bedrijf een incident of near-miss plaatsvinden. Het is belangrijk een incident grondig te analyseren met behulp van een incidentenonderzoek. Vaak wordt enkel de directe oorzaak geïdentificeerd. Door middel van een goed incidentenonderzoek achterhaalt u niet alleen de directe oorzaken, maar ook de achterliggende oorzaken zodat er effectieve maatregelen getroffen kunnen worden om incidenten in de toekomst te voorkomen.

  Onze methodieken voor incidentenonderzoek

  Wij voeren graag samen met u een incidentenonderzoek uit. Hiervoor beschikken wij over verschillende analyse methodieken zoals Tripod Bèta, Root Cause Analyse (RCA) en 5x why. Tripod Bèta staat internationaal bekend als één van de beste methodieken. De methode maakt de hele keten inzichtelijk zodat er grondige conclusies kunnen worden getrokken en er vervolgens effectieve maatregelen worden genomen. Wij hebben hierin onze eigen software waarvoor u een licentie kunt aanschaffen. Daarnaast geven wij ook trainingen waarin wij aan de hand van praktijkcasussen uitleggen hoe een incidentonderzoek uitgevoerd word.

  Vragen over incidentenonderzoek

  Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u een incident dat u wilt laten onderzoeken? Heeft u vragen over incidentenonderzoek? Neem dan contact met ons op

  Andere onderzoeken

  Due diligence
  ABM-toets
  Emissie – immissietoets
  Haalbaarheidsonderzoek
  Bref / BBT-toets
  PGS-toets
  NRB-toets
  ZZS-toets
  Maatwerkonderzoek
  Luchtkwaliteitsonderzoek
  Ecologisch onderzoek soortenbescherming
  Vervoersplan
  Onderzoek energiebesparing
  Quickscan
  Quantitative Risk Assessment
  Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
  Geluidsonderzoek
  Geuronderzoek
  Referenties

  Wat opdrachtgevers over ons zeggen

  In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

  Lees de referenties

  Alco Energy Rotterdam
  Enough

  Due diligence

  Wilt u een ander bedrijf of een bestaande locatie overnemen? Dan moet u vaak een due diligence onderzoek laten uitvoeren. Wij toetsen overnames op milieu- en vergunningtechnische risico’s.

  Milieutoetsing in due diligence onderzoeken

  Een due diligence-toetsing op het gebied van milieu is een cruciaal onderdeel van het overnameproces of het vestigen op een nieuwe locatie. Het omvat een gedetailleerde beoordeling van de milieu-impact en -prestaties van een bedrijf of locatie. Hierbij worden de belangrijkste milieurisico’s geïdentificeerd.

  Toetsing van vergunningstechnische risico’s in due diligence-onderzoeken

  Naast milieutoetsing is het ook essentieel om vergunningstechnische risico’s te beoordelen bij het overnemen van een bedrijf of het vestigen op een nieuwe locatie. Dit omvat het controleren van de geldigheid en naleving van vergunningen, het evalueren van eventuele lopende procedures en het identificeren van mogelijke obstakels.

  Hoe Kuiper & Burger kan helpen bij due diligence-toetsingen?

  Of u nu een bedrijf wilt overnemen of een nieuwe locatie wilt vestigen, wij helpen u bij het identificeren van milieurisico’s en vergunningstechnische uitdagingen. Door onze expertise en diepgaande kennis van regelgeving kunnen we u adviseren en begeleiden bij het minimaliseren van risico’s en het behalen van uw doelstellingen.

  Heeft u vragen of wilt u meer weten over hoe Kuiper & Burger u kan ondersteunen bij het uitvoeren van due diligence onderzoeken op het gebied van milieu en vergunningen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau en staan klaar om u te helpen bij uw specifieke behoeften en uitdagingen.

  Andere onderzoeken

  ABM-toets
  Emissie – immissietoets
  Haalbaarheidsonderzoek
  Bref / BBT-toets
  PGS-toets
  NRB-toets
  ZZS-toets
  Maatwerkonderzoek
  Luchtkwaliteitsonderzoek
  Ecologisch onderzoek soortenbescherming
  Vervoersplan
  Onderzoek energiebesparing
  Quickscan
  Quantitative Risk Assessment
  Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
  Geluidsonderzoek
  Geuronderzoek
  Referenties

  Wat opdrachtgevers over ons zeggen

  In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

  Lees de referenties

  Alco Energy Rotterdam
  Enough

  ABM-toets

  Bij lozingen op het oppervlaktewater of het riool moet u mogelijk een toets op de Algemene Beoordelings Methodiek (ABM) uitvoeren. Dit moet u mogelijk doen in het kader van een vergunning aanvraag. Bij Kuiper & Burger hebben we ruime ervaring met het uitvoeren van ABM-toetsen en helpen we u graag bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

  Wat is een ABM toets?

  Een ABM-toets is een toets die wordt uitgevoerd om de risico’s van een lozing op het oppervlaktewater of het riool in kaart te brengen. Hierbij wordt gekeken naar verschillende aspecten, zoals de samenstelling van de lozing, de mate van verdunning in het oppervlaktewater of het riool, en de effecten op het milieu. Op basis van deze gegevens wordt bepaald of de lozing al dan niet schadelijk is voor het milieu.

  Wanneer is een ABM-toets nodig?

  Een ABM-toets is nodig wanneer u een vergunning aanvraagt voor een lozing op het oppervlaktewater of het riool. Het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de gemeente of het waterschap) kan eisen dat er een ABM-toets wordt uitgevoerd om de risico’s van de lozing in kaart te brengen.

  Wat gebeurt er als de ABM-toets niet positief uitvalt?

  Als de ABM-toets niet positief uitvalt, betekent dit dat de lozing schadelijk is voor het milieu. In dat geval zal het bevoegd gezag de vergunning niet verlenen. Bij Kuiper & Burger kunnen we u helpen bij het vinden van oplossingen om de lozing alsnog mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het aanpassen van de samenstelling van de lozing, of door het gebruik van zuiveringsinstallaties.

  Wij helpen u graag verder

  Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

  Andere onderzoeken

  Emissie – immissietoets
  Haalbaarheidsonderzoek
  Bref / BBT-toets
  PGS-toets
  NRB-toets
  ZZS-toets
  Maatwerkonderzoek
  Luchtkwaliteitsonderzoek
  Ecologisch onderzoek soortenbescherming
  Vervoersplan
  Onderzoek energiebesparing
  Quickscan
  Quantitative Risk Assessment
  Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
  Geluidsonderzoek
  Geuronderzoek
  Referenties

  Wat opdrachtgevers over ons zeggen

  In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

  Lees de referenties

  Alco Energy Rotterdam
  Enough

  Emissie - immissietoets

  Als vervolg op een ABM toets moet normaliter een emissie – immissietoets worden uitgevoerd. Hierbij wordt beoordeeld in hoeverre het ontvangende oppervlaktewater uw lozing kan verwerken. Ook deze toets kunnen wij voor u uitvoeren.

  Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

  Andere onderzoeken

  Haalbaarheidsonderzoek
  Bref / BBT-toets
  PGS-toets
  NRB-toets
  ZZS-toets
  Maatwerkonderzoek
  Luchtkwaliteitsonderzoek
  Ecologisch onderzoek soortenbescherming
  Vervoersplan
  Onderzoek energiebesparing
  Quickscan
  Quantitative Risk Assessment
  Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
  Geluidsonderzoek
  Geuronderzoek
  Referenties

  Wat opdrachtgevers over ons zeggen

  In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

  Lees de referenties

  Alco Energy Rotterdam
  Enough

  Haalbaarheidsonderzoek

  Bent u van plan om uw bedrijf uit te breiden of een nieuwe vestiging te openen?  Dan kan een haalbaarheidsonderzoek helpen om te bepalen of uw plannen vergunning technisch haalbaar zijn en passen binnen het bestemmingsplan. Bij Kuiper & Burger hebben we ruime ervaring met het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken op het gebied van vergunningen en helpen we u graag met het in kaart brengen van de te doorlopen stappen.

  Wanneer is een haalbaarheidsonderzoek nodig?

  Een haalbaarheidsonderzoek is nodig wanneer u van plan bent uw bedrijf uit te breiden.  Het kan helpen om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van uw plannen voordat u veel tijd en geld investeert. Bij Kuiper & Burger brengen we in kaart uit welke procedures u moet doorlopen om de benodigde vergunningen te verkrijgen. Wij kunnen voor u ook al enkele berekeningen uitvoeren om op hoofdlijnen de inhoudelijke inpasbaarheid te toetsen.

  Wat gebeurt er als het haalbaarheidsonderzoek niet positief uitvalt?

  Als het haalbaarheidsonderzoek niet positief uitvalt, betekent dit dat de plannen operationeel niet haalbaar zijn. In dat geval kan het nodig zijn om de plannen aan te passen of zelfs helemaal te heroverwegen. Het is beter om dit in een vroeg stadium te ontdekken, zodat u niet onnodig veel tijd en geld investeert in iets wat uiteindelijk niet succesvol zal zijn. Wij denken graag met u mee zodat u de juiste vergunning kunt verkrijgen en uw plan haalbaar wordt.

  Onze specialisten staan voor u klaar

  Onze ervaren adviseurs zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken op het gebied van vergunningen en hebben ruime ervaring in verschillende sectoren en markten. Wij helpen u bij het verzamelen en analyseren van de benodigde gegevens en stellen vervolgens een gedetailleerd rapport op met onze bevindingen en aanbevelingen. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

  Andere onderzoeken

  Bref / BBT-toets
  PGS-toets
  NRB-toets
  ZZS-toets
  Maatwerkonderzoek
  Luchtkwaliteitsonderzoek
  Ecologisch onderzoek soortenbescherming
  Vervoersplan
  Onderzoek energiebesparing
  Quickscan
  Quantitative Risk Assessment
  Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
  Geluidsonderzoek
  Geuronderzoek
  Referenties

  Wat opdrachtgevers over ons zeggen

  In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

  Lees de referenties

  Alco Energy Rotterdam
  Enough

  Bref / BBT-toets

  Wij toetsen uw activiteiten aan de Europese Best Available Techniques Reference documents (Bref’s). Dit is verplicht voor bedrijven met IPPC-installaties, maar kan daarnaast ook handig zijn voor andere bedrijven bij het aanvragen van vergunningen. Daarnaast zijn er andere BBT-documenten in de wet vastgelegd (de Regeling omgevingsrecht) zoals de NRB, PGS, ABM, etc. Maar ook in het Activiteitenbesluit milieubeheer staan vele normen opgenomen, waaraan wij toetsen.

  Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

  Andere onderzoeken

  PGS-toets
  NRB-toets
  ZZS-toets
  Maatwerkonderzoek
  Luchtkwaliteitsonderzoek
  Ecologisch onderzoek soortenbescherming
  Vervoersplan
  Onderzoek energiebesparing
  Quickscan
  Quantitative Risk Assessment
  Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
  Geluidsonderzoek
  Geuronderzoek
  Referenties

  Wat opdrachtgevers over ons zeggen

  In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

  Lees de referenties

  Alco Energy Rotterdam
  Enough

  PGS-toets

  Opslag van gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de betreffende PGS-richtlijn. Er zijn er enige tientallen en er komen er steeds meer bij. Wij inventariseren uw opslagen, beoordelen onder welke PGS-richtlijn deze vallen en toetsen uw situatie aan die richtlijn.

  Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

  Andere onderzoeken

  NRB-toets
  ZZS-toets
  Maatwerkonderzoek
  Luchtkwaliteitsonderzoek
  Ecologisch onderzoek soortenbescherming
  Vervoersplan
  Onderzoek energiebesparing
  Quickscan
  Quantitative Risk Assessment
  Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
  Geluidsonderzoek
  Geuronderzoek
  Referenties

  Wat opdrachtgevers over ons zeggen

  In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

  Lees de referenties

  Alco Energy Rotterdam
  Enough

  NRB-toets

  Gebruik en opslag van bodembedreigende stoffen moet voldoen aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012. Hierin staat opgenomen welke combinatie van voorzieningen en maatregelen er aanwezig moet zijn om een verwaarloosbaar bodemrisico te verkrijgen. Wij voeren deze toets voor u uit. In sommige situaties kan ook een aanvaardbaar bodemrisico voldoende zijn.

  Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

  Andere onderzoeken

  ZZS-toets
  Maatwerkonderzoek
  Luchtkwaliteitsonderzoek
  Ecologisch onderzoek soortenbescherming
  Vervoersplan
  Onderzoek energiebesparing
  Quickscan
  Quantitative Risk Assessment
  Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
  Geluidsonderzoek
  Geuronderzoek
  Referenties

  Wat opdrachtgevers over ons zeggen

  In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

  Lees de referenties

  Alco Energy Rotterdam
  Enough

  MRA

  Een Milieu Risico Analyse kan nodig zijn in vergunningaanvragen en is zeker nodig als uw bedrijf de hoge drempel van het Brzo 2015 overschrijdt en uw inrichting dus een Brzo-inrichting is. Hierbij worden de risico’s van verspreiding van aqua toxische stoffen in kaart gebracht en beoordeeld. Dit kunnen wij voor u opstellen/in kaart brengen.

  Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

  Andere onderzoeken

  ZZS-toets
  Maatwerkonderzoek
  Luchtkwaliteitsonderzoek
  Ecologisch onderzoek soortenbescherming
  Vervoersplan
  Onderzoek energiebesparing
  Quickscan
  Quantitative Risk Assessment
  Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
  Geluidsonderzoek
  Geuronderzoek
  Referenties

  Wat opdrachtgevers over ons zeggen

  In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

  Lees de referenties

  Alco Energy Rotterdam
  Enough

  Berichtnavigatie