Incidenten en near-misses

Bij elk bedrijf vinden incidenten plaats en nog vaker near-misses. Van incidenten en near-misses kan heel veel geleerd worden door deze goed te analyseren. Vaak wordt alleen de directe oorzaak geïdentificeerd. Dit is bijna altijd een menselijke fout of een technisch falen van een apparaat, beveiliging of voorziening. Uiteraard is het belangrijk om de directe oorzaak te vinden en weg te nemen.

Voor de lange termijn is het echter nog belangrijker om de achterliggende oorzaken te vinden en weg te nemen. Waarom werd die fout gemaakt of faalde de voorziening? Antwoorden hierop geven veel informatie en ruimte om te leren en te verbeteren. Ook het onderzoeken van near misses is belangrijker dan vaak gedacht. Incidenten worden bijna altijd voorafgegaan door near misses. Er zijn bij elke organisatie near misses waarvan iedereen denkt van “pfoe, daar zijn we toch goed weg gekomen”. Daar is veel van te leren.

Incidentenonderzoek

Wij doen het incidentenonderzoek voor u en met u. We kunnen daarvoor diverse analyse methodieken gebruiken zoals Tripod Bèta, RCA en 5x why. Tripod Bèta staat bekend als één van de beste methodieken en wordt internationaal toegepast. Wij hebben daarvoor eigen software (TR2), waarvoor u ook een licenties kunt kopen. Ook geven wij trainingen en Masterclasses incidentenonderzoek. Bekijk de Kuiper & Burger academy voor meer informatie over onze training en masterclasses.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere veiligheidsdiensten

Verscherpt toezicht
Arboveiligheid
Veiligheidscultuur
Audits en beoordeling
Risico inventarisatie
Preventiebeleid zware ongevallen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Audits en beoordeling

Elk systeem dient geauditeerd te worden. U heeft waarschijnlijk interne auditoren, maar wij kunnen voor u ook optreden als interne auditor. Of uw auditoren training geven om hun kennis en auditniveau te verhogen. Zodat elke interne audit nuttige aanknopingspunten biedt om uw organisatie te verbeteren.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere veiligheidsdiensten

Verscherpt toezicht
Arboveiligheid
Veiligheidscultuur
Risico inventarisatie
Preventiebeleid zware ongevallen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Risico inventarisatie

Risico studies kunnen bijvoorbeeld een Bowtie onderzoek zijn of een HAZOP studie zijn. Vaak zijn die al aanwezig en anders helpen wij u die uit te voeren. Aansluitend moeten de resultaten beoordeeld worden. Een ARIE of Brzo-bedrijf heeft daarvoor een risicobeoordelingsmatrix. Mocht u die niet hebben, stellen wij deze met u op of helpen uw bestaande matrix te verbeteren.

Management of Change

Management of Change (MoC) is vaak een lastig onderwerp: wanneer wel en wanneer niet? Ook wordt de extra administratieve rompslomp als vervelend ervaren. Wij hebben hierover pragmatische ideeën hoe dit goed en effectief op te zetten en te implementeren inclusief checklists maatgemaakt voor uw organisatie. MoC is breed toepasbaar in alle organisaties.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere veiligheidsdiensten

Verscherpt toezicht
Arboveiligheid
Veiligheidscultuur
Preventiebeleid zware ongevallen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Berichtnavigatie