Toetsen en onderzoeken

Er kunnen verplichtingen in uw vergunningen opgenomen zijn, of benodigd om een vergunning te verkrijgen. Er heeft een incident plaatsgevonden, er zijn klachten uit de omgeving binnengekomen, een vereiste vanuit handhaving, of u wilt plannen onderzocht hebben. Toetsen en onderzoeken kunnen allerlei aanleidingen hebben.

Wij voeren allerlei toetsen en onderzoeken zelf uit. Kuiper & Burger is een advies- en ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening. Daarnaast beschikken wij over een groot netwerk van specialisten. U heeft daarmee de beschikking over onze kennis, aangevuld met de kennis van onze externe specialisten. 

Te denken valt aan Bref-toetsen, PGS-toetsen, NRB-toetsen, ZZS-toetsen, ABM-toetsen, MRA-toetsen, Energiebesparingsonderzoeken, AERIUS calculator berekeningen, due dilligence onderzoeken, haalbaarheidsonderzoeken en quickscans, incidentenonderzoeken, geluidsonderzoeken, luchtkwaliteitsonderzoeken, geuronderzoek, brandveiligheidsonderzoek, etc.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Onze onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
ZZS-toets
Maatwerkonderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Quickscan
Quantitative Risk Assessment
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek

Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Adviesbureau voor veiligheid en handhaving

Alle organisaties hebben er wel eens mee te maken. Een overheidsinspecteur komt langs en constateert één of meerdere afwijkingen. Deze worden vervolgens vastgelegd in een handhavingsbrief waarop u actie dient te nemen. Ook klachten vanuit de omgeving kunnen leiden tot handhaving. Als advies- en ingenieursbureau voor veiligheid en handhaving helpen wij u hier graag mee. 

Boete of verscherpt toezicht

Naast een handhavingsbrief kan ook direct een boete worden opgelegd of een last onder dwangsom. Het kan zelfs voorkomen dat er een last onder bestuursdwang wordt opgelegd.

Ernstiger wordt het als uw bedrijf onder verscherpt toezicht is gesteld. Dan start een proces om dat predicaat weer verwijderd te krijgen. Echte oplossingen moeten gevonden, geïmplementeerd en geborgd worden. Dat duurt al snel minimaal één jaar en in die tijd zullen er frequent handhavingsbezoeken worden afgelegd. Kuiper & Burger biedt u graag hulp als adviesbureau voor veiligheid en handhaving. 

Waarom een advies- en ingenieursbureau inschakelen?

Een adviesbureau helpt bij het creëren van een veilige leefomgeving voor iedereen. Door onze expertise op diverse gebieden in te zetten kunnen boetes of lasten onder dwangsom worden voorkomen.

Waarom Kuiper & Burger als advies- en ingenieursbureau voor veiligheid en handhaving?

Wij zijn een klein, gespecialiseerd adviesbureau voor veiligheid en handhaving dat graag snel schakelt en kiest voor contact via korte lijnen. Kuiper & Burger is gespecialiseerd in het vinden van oplossingen op gebieden van milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening. Daarnaast is geen vraag voor ons te gek. We gaan voor u op zoek naar een antwoord.

Contact

Als advies- en ingenieursbureau voor veiligheid en handhaving helpen we u graag met deze zaken. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Aarzel dan niet en neem direct contact met ons op. Dit is zowel telefonisch als via de mail mogelijk. Daarnaast kunt u ook ons contactformulier invullen. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op!

Handhaving diensten

Klachten vanuit de omgeving
Verscherpt toezicht
Bezwarencommissie en rechter
Overtreding

Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Vergunningen opstellen en aanvragen

Kuiper & Burger kan u ondersteunen bij het aanvragen van vergunningen en begeleiden van het vergunningsproces. Wij zijn een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau en verzorgen voor u alle vergunningen op het gebied van milieu en omgeving.

Heeft u een nieuwe ontwikkeling waarbij verschillende vergunningen nodig zijn en wilt u dat het vergunningsproces uit handen genomen wordt? Dan bent u bij Kuiper & Burger aan het juiste adres. Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Vergunningsdiensten

Managementsystemen
Omgevingsmanagement
Milieueffectrapportages
Vergunningprocedures
Haalbaarheidsonderzoeken

Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Quantitative Risk Assessment

Bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), zoals Brzo-bedrijven moeten verplicht een actuele QRA hebben. Dit geldt ook voor bedrijven die vanuit de Arbowet onder de ARIE-regeling vallen (Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie). Via ons netwerk verzorgen wij de QRA en stellen wij de verantwoording van het groepsrisico op.

Ook kan juist het omgekeerde nodig zijn, oftewel er zijn risico’s in de omgeving zoals Brzo-bedrijven, buisleidingen, spoorverbindingen of (snel)wegen en wilt u weten of uw plannen wel passen. Wij beoordelen voor u of de externe veiligheidsrisico’s passen.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
ZZS-toets
Maatwerkonderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Quickscan
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Brandveiligheid

Voor automatische brandbeheersingssystemen, zoals sprinklers en schuim-blussystemen moeten uitgangspunten documenten (UPD) worden opgesteld, die tevens worden beoordeeld door certificerende instanties en bevoegd gezag. Ook overkoepelende brandveiligheidsplannen of masterplannen kunnen belangrijke documenten zijn voor uw bedrijf. Via ons netwerk verzorgen wij deze documenten voor u.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
ZZS-toets
Maatwerkonderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Quickscan
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Huisadviseur van bedrijven met bovengemiddelde complexiteit

Als uw huisadviseur zijn we er voor u. Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Onze kennis, expertise, ervaring en netwerk zetten we in voor al uw vragen en uitdagingen op het gebied van milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening. En ook daarbuiten. Wij helpen u, ontzorgen u en geven tijdelijk extra ondersteuning als dat nodig is. Wij zijn gespecialiseerd in organisaties met bovengemiddelde complexiteit zoals Brzo-, IPPC- of Afvalverwerkende bedrijven. Ook hebben wij ruime ervaring met bedrijven die op een uitdagende locatie gelegen zijn zoals dicht bij woningen of Natura2000-gebieden.

Bij veel van onze klanten zijn wij reeds langdurig huisadviseur. Als huisadviseur kennen wij u en begrijpen wij wat voor uw organisatie van belang is. Hoe beter wij u kennen des te meer toegevoegde waarde wij kunnen bieden. Aan een half woord van u hebben wij dan al voldoende om de benodigde acties te starten.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Huisadviseur diensten

Omgevingswet
Handhaving
Bijhouden ontwikkelingen Wet- en regelgeving en compliancy
Management systemen
SHEQ/KAMV ondersteuning
Opstellen en aanvragen van vergunningen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Geluidsonderzoek

Geluidsonderzoek is een belangrijk onderdeel van de milieuvoorziening. Het heeft als doel om de geluidsoverlast in de omgeving te beperken. Dit is van groot belang voor bedrijven omdat het de werkomstandigheden van medewerkers en de relatie met omwonenden kan verbeteren. Een geluidsonderzoek kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd bij de aanvraag van een vergunning voor een nieuwe fabriek of bij de bouw van een windmolenpark.

Hoe wordt een geluidsonderzoek uitgevoerd?

Het geluidsonderzoek wordt uitgevoerd door een geluidsexpert. Dit is iemand die gespecialiseerd is in het meten en analyseren van geluid. Tijdens het onderzoek wordt er gekeken naar de geluidsbronnen, zoals verkeer, industrie en recreatie, en naar de geluidsbelasting in de omgeving. Hierdoor kan er een beeld worden geschetst van de huidige situatie. Uiteindelijk wordt er bepaald of er maatregelen genomen moeten worden om de geluidsoverlast te verminderen.

De kosten van een geluidsonderzoek
De kosten van een geluidsonderzoek variëren afhankelijk van de omvang, complexiteit en locatie van het onderzoek. Bovendien zijn er verschillende factoren die kunnen bijdragen aan de kosten. Denk hierbij aan het aantal geluidsmetingen, de tijdsduur van het onderzoek en de reiskosten. Om een goede indicatie van de kosten te ontvangen kunt u contact met ons opnemen. Wij geven u een prijsindicatie op basis van uw specifieke situatie en eisen.

Geluidsonderzoek aanvragen

Wij werken samen met partners die de juiste kennis en ervaring hebben voor het uitvoeren van een professioneel geluidsonderzoek.
De experts werken volgens de laatste wet- en regelgeving en zorgen voor een snelle en efficiënte afhandeling van uw aanvraag.
Ontvangt u graag meer informatie? Neem dan eenvoudig contact met ons op!

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
ZZS-toets
Maatwerkonderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Quickscan
Geuronderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Geuronderzoek

Een geuronderzoek is een onderzoek waarbij de geur van een product, ruimte of locatie wordt geanalyseerd en geëvalueerd. Het doel van een geuronderzoek is om te bepalen of de geur aangenaam is voor de mensen die ermee in contact komen en of de geur voldoet aan de eisen van de wet- en regelgeving.

Wanneer is een geuronderzoek nodig?

Er zijn veel verschillende situaties waarin een geuronderzoek belangrijk kan zijn. Bijvoorbeeld bij de productie van voedingsmiddelen, cosmetica en geurproducten, maar ook bij de bouw en inrichting van gebouwen, zoals kantoren en woningen. Een geuronderzoek is ook belangrijk bij de aanleg van industrieterreinen en de uitbreiding van bedrijven.

Een geuronderzoek starten

Wij werken samen met partners die de juiste kennis en ervaring hebben om de geur van een product of locatie te analyseren en te evalueren. Wij gebruiken geavanceerde geurmetingstechnieken en geuranalyseapparatuur om de geur van een product of locatie te bepalen. Zo kunt u zeker zijn dat de geur van uw product of locatie aangenaam is voor de mensen die ermee in contact komen en voldoet aan de wet- en regelgeving.

Meer informatie?

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Als u meer wilt weten over onze diensten of als u vragen heeft over een geuronderzoek, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
ZZS-toets
Maatwerkonderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Quickscan
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Berichtnavigatie